مى فروشم ساغرم باش

پادزهر و مرحمم باش

تک چراغ این دلم باش

ماهه شبهاى دلم باشدسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X