شاد باش که از شادی تو دلشادم

تا تو شادی ز غم هر دو جهان آزادم

لذت زندگی من همه خرسندی توست

بی وفایم که وفایت برود از یادم


صحبت ما و تو همچون صحبت خار و گل است

بی تو ما را خوش نباشد


گر تو را بی ما خوش است

دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X