گناهی ندارم ولی قسمت اینه    

                               که چشمای کورم به راهت بشینه

برای دل من واسه جسم خستم  

                              منی که غرور رو تو چشمات شکستم

سر از کاره چشمات کسی در نیاورد  

                             که هرکی تورو خواست یه روزی بد آورد

برای دل من واسه جسم خستم   

                             منی که غرور رو تو چشمات شکستم

واسه من که برعکس کار زمونه  

                             یکی نیست که قدر دلم رو بدونه

گناهی ندارم ولی قسمت اینه 

                            که چشمای کورم به راهت بشینه


دسته ها : شعر
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X