گــــاهی به نگاهی دل ما شاد نکردى

حیف ازتو که ویرانه اى آباد نکردى


دسته ها : عاطفى
پنج شنبه سیم 8 1387
X