زندگی دریای پر تلاطمی است که قطب نمای آن محبت است.
دسته ها : ادبى
پنج شنبه سیم 8 1387
X