می دونی چرا وقتی میخوای بری تو رویا چشمهات رو میبندی؟؟؟؟ وقتی میخوای گریه کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای خدارو صدا کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ چون قشنگ ترین لحظات این دنیا قابل دیدن نیستن


دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
X