ای دوست دلت همیشه زندان من است

آتشکده عشق تو از آن من است

آن روز که لحظه وداع من و توست

آن شوم ترین لحظه پایان من است


دسته ها : شعر
پنج شنبه نوزدهم 10 1387
X