یه توپ دارم قلقلیه .موهای سرم فرفریه. پیام جدید نداشتم . سرت کلاه گذاشتم
دسته ها : طنز
سه شنبه هفدهم 10 1387
X