دوستت دارم کمتر از خدا و بیشتر از خودم چون به خدا ایمان دارم و به تو احتیاج!!

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X