به غضنفر می گن از چه گلی خوشت می آد: میگه اقاقیا . می گن همینو که گفتی بنویس. می گه غلط کردم ؛گل رز
دسته ها : طنز
سه شنبه هفدهم 10 1387
X