غضنفر از آسمون خراش میفته پایین مردم دورش جمع میشن میگن چی شده غضنفر میگه :هیچی بابا پوزه آسانسورمونو زدم


دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X