هرگاه در وادی زندگی

از غروب غم های بی عاطفه خسته شدی

به یاد من باش

که دلم به یاد توست...


دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X