بهترین انتقامی که میتونی از سرنوشت بگیری اینه که شاد باشی.
دسته ها : پیامک
سه شنبه هفدهم 10 1387
X