دیروزت را مرور کن تا فردای بهتری برای خود بسازی.
 
 


زندگی وقتی قشنگه که در کتاب قانون آن اصل معرفت ماده محبت و تبصره عشق نوشته شده باشه.
 
 


زندگی مثل یه دیکته است، هی می نویسی، هی پاک می کنی. هی غلط می نویسی، هی پاک می کنی. غافل از اینکه... ازرائیل داد می زنه برگه ها بالاااااا


دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X