سعی کن به خاطر کسی که دوستش داری غرورتو از دست بدی ولی مواظب باش به خاطر غرورت کسی رو که دوست داری از دست ندی

دسته ها : طنز
سه شنبه هفدهم 10 1387
X