سه جمله ی زیبا :
1) اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی .
2) لذتی که در فراغ هست در وصال نیست چون در فراغ شوق وصال هست و در وصال بیم فراغ .
3) آغاز کسی باش که پایان تو باشد

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X