می خواستم به پات مثل شمع بسوزم

اما ادیسون نامردی کرد و برق رو اختراع کرد


دسته ها : طنز
سه شنبه هفدهم 10 1387
X