إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ

خداوند، توبه‌کنندگان را دوست دارد،

و پاکان را (نیز) دوست دارد.

بقره ۲22

فکر کردم... از پاکان که نیستم... پس کاش از توبه کنندگان باشم...

ربامهن... مرا ببخش... بیا از نو شروع کنیم... می پذیری ام؟

...

از نو مینویسم:

سلام!


دسته ها : عاطفى
يکشنبه پانزدهم 10 1387
X