یارومیخواسته بچش رو نصیحت کنه! میگه: چند سالته؟
بچش میگه: 16 سال !
میگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
طرف شب عروسیش نمیدونه به زنش چی بگه،میگه خانوادت میدونن تو اینجایی؟؟
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر داشته تو لس‌آنجلس قدم میزده، یهو داریوش رو میبینه، بدو بدو میره جلو، میگه: سلام آقا داریوش! داریوش میگه: سلام هموطن! غضنفر کف میکنه، میگه: اوووف! عجب کیفیتی!!!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر با دوستش شطرنج بازی می کنه، شاه دق می کنه!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر یه آینه رو زمین پیدا می کنه. برش می داره، عکسش می افته توش، میگه: ببخشید نمی دونستم مال شماست!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
انجیر رو به غضنفر نشون می دن، می گن این چیه؟ می گه آلو بوده چلوندن، تو زعفرون خوابوندن، بهش کنجد مالوندن، یه چوب بهش چپوندن، تازه شده گلابی!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
از غضنفر میپرسن: میگذاری پسرت بره دانشگاه؟ غضنفر میگه: آره، به شرطی که به درسش لطمه نزنه!!!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر میره رستوران، گارسون میخواد بزارتش سر کار میگه: غذای امروز «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با «لیمو» است! غضنفر میگه : «کوجی پورو تیاپوفو ساخارینو گلاسه» با چی
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر روز جمعه پیژامه پوشیده بود و کراوات زده بود. زنش از او پرسید: چرا کراوات زدی؟ غضنفر گفت: شاید مهمان آمد. زنش گفت: پس چرا پیژامه پوشیدی؟غضنفر گفت: شاید هم نیامد.
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر اولین بار وارد اتوبوس واحد می شه، می بینه تعداد زیادی مسافر میله اتوبوس رو محکم گرفتن و نگه داشتن. میله رو محکم می گیره و به بقیه می گه: حالا دیگه شما ولش کنین، خودم نگهش می دارم.
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
غضنفر سوار اتوبوس شده بود و میله اتوبوس رو نگه داشته بود. یک دفعه متوجه شد بند کفشش بازه، به بغل دستی اش گفت: داداش! این میله رو یک دقیقه جای من نگه دار، من بند کفشم رو ببندم.
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
به عضنفر میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
999
1000
5000
9999
10000
99999
100000
999999999
9999999999999999999999
تا کی می خوای بشماری؟ بیشتر از اینا دوستت دارم!

دسته ها : طنز
جمعه بیستم 10 1387

یارو دم یه گربه رو گرفته بوده و می کشیده بهش می گن : گناه داره چرا دم گربه رو می کشی؟ می گه بابا من فقط دمش رو گرفتم … خودش می کشه

دسته ها : طنز
جمعه بیستم 10 1387

یکی از اشکال ماده ؟
الف) گاز                    ب) یخچال                  ک) بخاری                          ش) ماشین ظرف شویی...

فعل “خوردن” را صرف کنید ؟
الف) چشم                          ب) صرف شده          ک) میل ندارم                          ش) نوش جان...
یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک ، تلسکوپ و میکروسکوپ به کار میرود ؟
الف) عدسی                          ب) کاچی               ک) فرنی                             ش) لوبیا با دوغ...

مهاجم تیم ملی هلند و آرسنال ؟
الف) دنیس برگکمپ                ب) دنیس اروین                      ک) دنیس وایز         ش) دنیس تریکو...

 

تست های علمی تفریحی


مساحت دایره چقدر است ؟
الف) 2 متر                         ب) 5/2 متر                  ک) بیشتره                     ش) صبر کن بپرسم..
 
سرعت نور چقدر است ؟
الف) خوب است        ب) بد نیست                          ک) شما چطوری ؟                  ش) چه خبر ؟... 

بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟
الف) حسن صالح حمیدزیچب) حمید صالح حسنزیچ ک) حسن حمید صالحزیچ ش)  چند نفر به یه نفر؟

دسته ها : طنز
جمعه بیستم 10 1387
X