صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2174
تعداد نوشته ها : 2
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
هیچ مسئله ای نیست که چگونه زمینه قرار دادن یک تکنولوژی معتبر باشد. مواردی که اتفاق می افتد: قصورهای سخت افزارهای کامپیوتر، نرم افزارهای بر هم خورده که از دور خارج می شوند و اشتباهات که کاربرها سبب می شوند بهترین محافظت تان کپی گرفتن منظم از داده ها و ذخیره سازی آنها در جای مطمئن می باشد. که Taking a Backup نامیده می شود. اگر هر موردی پیش آید شما می توانید از نسخه پشتیبان برای باز گرداندن پایگاه داده که قبلاً دچار مشکل شده استفاده کرد.

نسخه برداری از یک پایگاه داده

راهنمایی:SQL Server اجازه می دهد که نسخه برداریها گرفته شوند هنگامی که پایگاه داده در حال استفاده می باشد و نیاز به بستن سیستم برای نگهداری آن نیست. اگر چه انواع اصلی عملیات از طریق Backup نمی تواند به انجام رسد. اینها شامل عملیاتی هستند که ساختار پایگاه داده را تغییر می دهند. از قبیل ایجاد کردن و حذف کردن فایل ها یا ایجاد Index ها و به انجام رساندن عملیاتهای مرتبط نشده به سیستم Non Logged همچنینSQL Server دومین نوع نسخه برداری را فراهم می آورد که به طور Differential Backup شناخته شده است. یک Differential Backupفقط اطلاعاتی را که از آخرین نسخه برداری کامل تغییر پیدا کرده است ثبت می کند. امتیازات آن این می باشد که بیشترین محیطهایDifferential Backup از یک نسخه برداری کامل کوچکتر خواهد بود و اینکه فرآیند نسخه برداری سریعتر خواهد شد.
راهنمایی: Differential Backup مفهوم می شود اگر یک درصد کمی از داده ها ممکن برای شما تغییر بیابد، برای مثال یک Differential Backup روزانه بسازید و نسخه برداری کامل را یک بار در هفته صورت دهید. سومین نوع سیستم نسخه برداری به وسیله SQL Server فراهم می گردد یک Transaction Log Backup می باشد. Kg Transaction یک رکوردی از همه تراکنش ها انجام شده است که برخلاف پایگاه داده همان Transaction Log است که آخرین بار نسخه برداری شده است.
راهنمایی:Backups Transaction Log همچنین به شما اجازه باز گرداندن یک پایگاه داده برای یک نقطه زمانی خاص می دهد این می تواند مفید واقع شود. برای مثال یک اشتباه اپراتور باعث نادرست وارد شدن اطلاعات در داخل یک پایگاه داده شود.
شما می توانید از یک Transaction Log برای باز گرداندن پایگاه داده در حالتی که آن قبلاً بوده برای اضافه کردن اطلاعات غلط استفاده کنید.

راهنمایی: در بعضی از حالات یک Transaction Log Backup ممکن بزرگتر از نسخه برداری یک پایگاه داده شود. برای مثال اگر یک گروه کوچک از رکوردها نسبتاً به طور پی در پی تغییر داده شود در این حالتها، شما می توانید همچنین یک نسخه برداری کامل یا Transaction Log Backupsبه طور متناوب بگیرید.

نسخه برداری یک پایگاه داده با استفاده کردن از Database Backup Wizard
مهم: اگر شما هنوز نمونه پایگاه داده را نصب نکرده اید، نخست آن را انجام داده قبل از اینکه به این درس برگردیم.
8- در این تمرین ما یکBackup کامل را به انجام خواهیم رساند بنابراین Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد که از شما به انتخاب مقصدBackup می پرسد.
مهم: در یک محیط تولید شما هرگز نباید نسخه برداریها را روی ابزار فیزیکی ذخیره سازید به طوری که پایگاه داده ها وجود دارند. معمولاً آنها را در جای مطمئن به طور بهتر در محل دیگر ذخیره می کنیم.
راهنمایی:Media , SQL Server نسخه برداری را در دستگاهMedia سازماندهی می کند. یک دستگاه Media می توانید یک فایل تک دیسک شود یا یک مجموعه20 تایی یا بیشتر از نوارهای نسخه برداری شود.
راهنمایی: همچنین شما می توانید از یک پایگاه داده با انتخاب پایگاه دادهBackup روی منوی محتویات پایگاه داده نسخه برداری کنید. این گزینه یک کادر محاوره ایی دقیق تر از استفاده کردنThe Create Database Backup می باشد اما همه گزینه ها شبیه می باشند.

باز گرداندن یک پایگاه داده
بدیهی است که ساختن Backup هایی داده هایتان زیاد استفاده نمی شود مگر اینکه شما چندین راه برای برگرداندن آن داده ها در داخل سیستم تولیدتان در حوادث موفقیت ناآمیز داشته باشید. که بازگرداندن پایگاه داده ها نامیده می شود و Enterprise Manager آن را به آسانی نسخه برداری پایگاه داده ها باز می گرداند.

بازگرداندن یک پایگاه داده
استفاده کردنThe Database Maintenance Plan Wizard
تاکنون در این درس شما آموخته اید که چگونه پایگاه داده ها را نسخه برداری و بازگردانید. اما نسخه برداریها باید به طوری منظم به انجام برسد و آن آسان می باشد فراموش کردن انجام آنها، SQL Server یک مکانیزم برای شما برای به انجام رساندن نسخه برداریها به طور خودکار در برنامه زمان بندی شده فراهم می سازد، چندین راه برای انجام آن وجود دارد. اما ساده ترین راه آن استفاده کردن ازThe Database Maintenance Plan Wizard می باشد که اجازه می دهد به شما برای زمانبندی چندین کار نگهداری که باید به طور منظم انجام شود. بیشترین اطلاعات آن به روز کردن آمارهای پایگاه داده ها می باشد. SQL Server اطلاعاتی درباره توزیع آماری در جداول را نگهداری می کند. این اطلاعات به وسیله SQL Server برای تعیین پر بازده ترین روش بازیابی اطلاعات استفاده می شود. اگر چه به مرور زمان این داده ها قطعی می شوند همان طوری که داده ها تغییر یافته و داده های جدید اضافه می شود. SQL Server به طور خودکار متناوباً اطلاعات آماری را به روز می سازد. اما شما می توانید آن را برای به روز رسانی این اطلاعات در زمانهای مشخص شده با استفاده از Database Maintenance Plan Wizard امر کنید. به طور کلی شما می توانید از Database Maintenance Plan Wizard برای زمان بندی SQL Server برای به انجام رساندن منظم تستهای بی نقص استفاده کنید. اینها تستهای سطح پایین از بی نقصی فیزیکی کاربر و جدول سیستم هستند. بالاخره شما می توانید از Database Maintenance Plan Wizard برای راه اندازی Log Shipping استفاده کنید. که یک روشی برای نگهداری خودکار یک Server Back Up به وسیله کپی گرفتن دائمی از Transaction Logs برای Server می باشد. یک رویه نگهداری پایگاه داده واحد می تواند در هر ترکیبی این وظایف را به انجام رساند. به طور اضافی شما می توانید SQL Server داشته باشید که یک گزارش روی نتایجی از وظایف که به انجام می رسد ایجاد کند. این گزارش می تواند برای یک دایرکتوری مشخص شده به عنوان یک فایل متنی یا سند Html و یا آن می تواند برای یک اپراتور پست الکترونیکی شود. در تمرین زیر، ما به آسانی یک نسخه برداری منظم را برپا می کنیم.

ایجاد کردن یک رویه نگهداری ماهانه برای نسخه برداری از یک پایگاه داده
مهم: اگر شما Database Maintenance Plan Wizard را برای زمانبندی دیگر کارهای نگهداری استفاده کنید و گزینهBackup را انتخاب کنید این صفحه نشان داده نخواهد شد.
مهم: شما باید از این صفحه، بیشتر از صفحه ای که می پرسد از شما برای شامل شدن پایگاه داده در طرح Maintenance ، اگر شما فقط بخواهید یکTransaction Log Backup را به انجام رسانید (بیشتر از یک پایگاه داده کامل).
مهم: معمولاَ شما Finish را برای ابزار طرح Maintenance کلیک خواهید کرد، اما ما حالا آن را نخواهیم انجام داد تا زمانی که فقط پایگاه داده تمرینی وجود دارد.
راهنمایی: طرحهای نگهداری در درخت Console در پوشه Manager قابل دیدن می باشد. شما می توانید ببینید و طرح نگهداری را به وسیله دابل کلیک کردن آن در قاب Details ویرایش کنید. 9- دکمه Browse را کلیک می کنیم. ویزارد کادر محاوره ایBackup Device Location را نشان می دهد. 15- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد به پرسیدن اینکه آیاTransaction Log در طرحBackup موجود است. 2000 SQL Server چندین راه مختلف برای نسخه برداری از پایگاه داده فراهم می آورد. ساده ترین راه گرفتن Backup کامل یک کپی کامل از پایگاه داده در یک نقطه زمانی خاص می باشد. SQL Server از Transaction Log برای بازگرداندن پایگاه داده به طور خودکار استفاده می کند اگرServer پذیرفته شود. شما می توانید آن را برای نسخه برداری از داده هایتان در ترکیب با یک نسخه برداری کامل یا Full And Differential Backupاستفاده کنید. امتیازاتTransaction Log Backup هست از بیشترین تفصیل های نتایج فایل Backup که کوچکتر از Differential Backup یاFull می باشد. 1- در درخت Consol پایگاه داده Aromatherapy را انتخاب می کنیم.SQL Server یک لیست از شئی های پایگاه داده ها را در قابDetails نشان می دهد. 2- دکمهWizard روی نوار ابزارEnterprise Manager را کلیک می کنیم. SQL Server کادر محاوره ای Select Wizard را نشان می دهد. 3- در بخش Manager ، Backup Wizard را کلیک می کنیم. SQL Server اولین صفحه از Create Database Backup Wizard را نشان می دهد. 4- Next را کلیک کرده ویزارد یک صفحه را نشان داده که به انتخاب پایگاه داده برایBackup سؤال می کند. 5- اطمینان حاصل کنید کهAromatherapy در کادر Combo انتخاب می شود و سپس Nextرا کلیک می کنیم. ویزارد صفحه ای را نشان می دهد که از شما برای نام و شرحBackup سؤال می کند. 6- در کادر Description ،Lesson 2 Backup را تایپ می کنیم. 7- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد که سؤال می کند کدام نوع از Backup را شما می خواهید به انجام رسانید: یکBackup کامل، یکBackup متفاوت با یک Transaction Log Backup . 10- پوشه را آنجایی که فایلهای تمرینی را نصب کرده اید هدایت می کنیم. 11- OK را برای برگشت به ویزارد کلیک می کنیم. در بخشProperties ، شما می توانید Append Back Up Media یا Over Write Back Up Media را انتخاب کنید. 12- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه ای را نشان می دهد و از شما برای رسیدگی و زمانبندی کردن جزئیات سؤال می کند. 13- در این مثال نیاز بهSQL Server برای رسیدگی به نسخه برداری نداریم. بنابراین بر چسب Backup Set Expiration Data و Checkbox Media Set Name را انتخاب نمی کنیم. 14- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه رسیدگی کننده انتخابهایی که شما ساخته اید را نشان می دهد. 15- Finish را کلیک می کنیم. The Create Database Backup Wizard یک کادر محاوره ای پیشرفته را نشان می دهد هنگامی که آن نسخه برداری را به انجام می رساند و سپس یک متن اشاره می کند که نسخه برداری به طور موفقیت آمیز تمام شده است. 1- پایگاه دادهAromatherapy را در درخت Consoleکلیک راست کرده، روی همه Task ها رفته و سپس Restore Databaseرا کلیک می کنیم. SQL Serverکادر محاوره ایRestore Database را نشان می دهد. 2- OK را کلیک می کنیم. SQL Server یک کادر محاوره ای Progressرا نشان می دهد هنگامی که آن عمل Restore را به انجام می رساند و سپس یک متن نشان می دهد کار Restore به طور موفقیت آمیز کامل شده است. 1- پایگاه داده Aromatherapy را در درخت Console انتخاب می کنیم. SQL Server یک لیستی از شئی های پایگاه داده را در قاب Details نشان می دهد. 2- دکمه ویزارد را روی نوار ابزار Enterprise Manager کلیک می کنیم SQL Server کادر محاوره ای Select Wizard را نشان می دهد. 3- Database Maintenance Plan Wizard را در قسمت Manager انتخاب می کنیم. SQL Server اولین صفحه از Database Maintenance Plan Wizard را نشان می دهد. 4- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد که از شما برای انتخاب پایگاه داده که شما بر آن یک رویه نگهداری ایجاد کرده اید. از زمانی که Aromatherapy در درخت Console انتخاب شده وقتی که شما ویزارد را شروع می کنید آن به طور پیش فرض انتخاب خواهد شد. اما شما می توانید به وسیله چک کردن گزینه های مناسب در این کادر محاوره ای انتخاب را تغییر دهید. 5- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد و از شما سؤال می کند برای انتخاب اطلاعات بهینه برای اینکه به روز شود. 6- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد سؤال می کند که آیا Integrity Checksرا انجام دهد. 7- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد از شما برای مشخص کردن رویه نسخه برداری پایگاه داده ها سؤال می کند. برای این تمرین همه تنظیمات پیش فرض را می پذیریم و تغییرات را فقط در مورد زمانبندی Back Up صورت می دهیم. 8- Change را برای تغییر زمان بندی Back Up کلیک می کنیم. ویزارد کادر محاوره ای Edit Recurring Job Schedule را نشان می دهد. 9- در گروهOccurs ، Monthly را انتخاب می کنیم. ویزارد کادر محاوره ای را برای نمایش دادن گزینه ها برای نسخه برداریهای ماهانه تغییر می دهد. 10- دکمه Option را برای زمان بندی Backup برای اولین یکشنبه از هر ماه انتخاب می کنیم. 11- OK را برای باز گرداندن Database Maintenance Plan Wizard کلیک می کنیم. 12- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را برای پرسیدن درباره دایرکتوریBackup نشان می دهد. 13- استفاده کردن از دکمهOption دایرکتوری را انتخاب می کنیم و سپس دکمه Browse را کلیک می کنیم. ویزارد کادر محاوره ای Find Backup Directory را نشان می دهد. 14- دایرکتوری را دنبال کرده تا جایی که فایل Sample نصب می شوند و سپسOK را کلیک می کنیم. کادر محاوره ای The Find Backup Directory بسته می شود. 16- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد و سؤال می کند برای تولید یک گزارش، زمانی که طرح تکمیل می گردد. 17- Next را کلیک می کنیم. ویزارد یک صفحه را نشان می دهد و درباره ذخیره کردن تاریخچه Maintenance روی Server محلی سؤال می کند. برای این مثال تنظیمات پیش فرض را می پذیریم. 18- Next را کلیک می کنیم.The Database Maintenance Plan Wizard یک صفحه برای تأیید انتخاباتی که شما ساخته اید نشان می دهد. 19- Cancel را کلیک می کنیم.

دوشنبه نهم 10 1387
X