شهید بهشتی

 

شهید مظلوم هنر را سه گونه تقسیم ‏بندی می‏کند:
1 . هنر خلاصه شده در  برهنگی و ابتذال که «هنر غربی‏» است و بخش عظیم هنر در دنیای امروز را تشکیل می‏دهد .
2 . هنر مختص به نظام‏های سیاسی و حکومتی ظلم گستر که هنر «ثناگویی و ستایش‏گری‏» نام دارد .
3 . «هنر انسانی‏» که با انگیزه رشد استعدادهای نهفته در فطرت‏های پاک و سالم در مسیر نیل به حیات پویا و سعادت‏آمیز مادی و معنوی به نقش‏آفرینی می‏پردازد .

 


دسته ها :
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X