جمکران

 

 

 امام زمان (عج) : ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم و اگر جز این بود ، گرفتاریها از هر سو بر شما وارد میشد و دشمنان شما را از بین می بردند.

پروردگارا‌!‌ شیعیان ما از مایند ، از اضافه طینت و سرشت ما خلق شده اند و با آب گوارای ولایت ما سرشتشان عجین شده است 


دسته ها :
پنج شنبه شانزدهم 8 1387
X