ایسنا: گروهی از محققان دانشگاه «کلرادو» آمریکا به سرپرستی دکتر کامران محسنی، استادیار علوم مهندسی هوافضای این دانشگاه موفق به طراحی نوعی سیستم آب پیمای جدید شده اند که نسبت به انواع قبلی دقت بیشتری دارد و می توان از آن علاوه بر ساخت زیردریایی ها و تجهیزات زیردریایی به عنوان سیستم هدایت رباتی بسیار ریز برای ردیابی در مجاری گوارشی انسان استفاده کرد. 
تلاش برای ساخت این وسیله بخشی از طرح بزرگتری برای تولید یک ناوگان دریایی از ابزار زیردریایی خودکار است که بتوانند وضعیت و شرایط اقیانوس ها را اندازه گیری و ارزیابی کنند. 
این محقق ایرانی برای انجام این پروژه از جانوران اقیانوس ها الهام گرفته و اساس آن را در ماهی مرکب و عروس دریایی پیدا کرده است که با رانش جتی حرکت می کنند. 
محسنی و دستیارانش یک موتور کنترل کننده طراحی کرده اند که به همین روش کار می کند. این محققان به این شیوه یک زیردریایی شبیه به اژدر به طور چهار و نیم فوت ساخته اند که مجهز به چهار موتور کنترل کننده است که دو موتور در جلو و دو موتور در پشت تعبیه شده اند. این وسایط نقلیه زیر دریایی در ایستگاه های الحاقی متوقف می شوند تا اطلاع جمع آوری شده را بار زده و برای سفر بعدی سوخت خود را دریافت کند. 
محسنی قصد داشته وسیله ای را طراحی کند که در عین سرعت و کارآمدی بتواند با دقت مشخص مانور دهد. 
محسنی و دستیاران وی همچنین ناوگانی از میکرووسایط نقلیه هوایی را در اختیار دارند که بالهایشان را مانند پرندگان برای هماهنگ شدن با شرایط جوی یا شرایط پرواز به سرعت حرکت می دهند. 


جمعه چهارم 11 1387
X