نفت تایمز: مدیر گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی پژوهشکده رنگ گفت: پژوهشکده رنگ پوششهای "ضد خزه" دوستدار محیط زیست تولید کردند که ضمن افزایش سرعت شناورها از چسبندگی و رشد موجوات دریایی بر بدنه شناورها جلوگیری می کند.

به گزارش نفت تایمز دکتر زهرا رنجبر گفت: انواع موجودات دریایی نظیر خزه ها، صدفها و غیره بر بدنه شناورها می چسبند و به مرور زمان رشد می کنند که این امر موجب کاهش سرعت و بالا رفتن مصرف سوخت می شود.

وی به ویژگیهای پوششهای دریایی شناورها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر برای جلوگیری از جذب این موجودات بر بدنه کشتی ها از پوششهایی استفاده می شود که با تولید سم مانع از چسبندگی این موجودات بر بدنه شناورهای می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده رنگ با تاکید بر آلودگیهای زیست محیطی این پوششها و به مخاطره انداختن حیات موجودات دریایی اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می دهند که این پوششها در صدفهای دریایی اختلالات ژنتیکی ایجاد کرده است. از این رو بسیاری از مراکز بین المللی از سال 2008 برای کاهش آلودگیهای دریایی قوانین سخت گیرانه ای در جهت کاهش استفاده از پوششهای سمی وضع کرده اند که هر روز شدیدتر می شود.

به گفته مجری طرح، علاوه بر وضع قوانین زیست محیطی، شرکتهای بیمه نیز پوششهای شناورهای را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت نداشتن استانداردهای لازم در زمینه زیست محیطی، تاییدیه های لازم را ارائه نخواهند کرد.

بر اساس گزارش موج مدیر گروه پژوهشی پوششهای سطح و خوردگی اضافه کرد: از آنجایی که ایران نیز به زودی ملزم به رعایت این قوانین می شود در پژوهشکده رنگ موفق به تولید پوششهایی "ضد خزه" شدیم که ضمن کاهش اصطکاک از چسبندگی و رشد موجودات دریایی بر بدنه شناورهای جلوگیری می کند. 

رنجبرخاطر نشان کرد: این پوششهای دوستدار محیط زیست هستند و هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست دریا ایجاد نمی کند.

منبع:www.nafttimes.com


سه شنبه هشتم 11 1387
X