دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 741
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب

کودک نجوا کرد : خدایا با من حرف بزن

مرغ دریایی آواز خواند ، کودک نشنید
 سپس کودک فریاد زد : خدایا با من حرف بزن
 رعد در آسمان پیچید اما کو دک گوش نداد  
 کودک نگاهی به اطرافش انداخت و گفت : خدایا بگذار ببینمت
 ستاره ای درخشید  ولی کودک توجه نکرد 
 کودک فریاد زد : خدایا به من معجزه ای نشان بده ،
 ویک زند گی متولد شد ولی کودک نفهمید .
 کودک با ناامیدی گریست . خدایا با من در ارتباط باش ،
 بگذار ببینم اینجایی  بنابراین خدا پایین آمد کودک را لمس کرد
 ولی کودک پروانه را کنار زد و رفت .


دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X