دخترها

آبگینه آبنوس
نام یک شاهزاده ایرانی آتوسا
آتش، نهمین ماه ایرانی آذر 
نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار آذرافروز 
صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر آذرخش
نام گلی است برنگ سرخ آذرگون 
پاکدین آذرنوش
  آرا  
آرزو آرزو
 آزاد، رها آزاده
نام یک شاهزاده ایرانی آزیتا 
زینت آلات آزین
مانند آسا
 تشویق آفرین 
نام گلی آلاله
الهه آب آناهیتا
صدا آوا
آویز آویزه
آهو آهو
ستاره، نام گلی اختر
سیاره ارانوس ارانوس
نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد ارغوان
رنگ ارغوانی روشن، نام گلی ارکیده 
 هدیه ارمغان
تاج افسار 
افسانه افسانه
طلسم و جادو افسون
پاشیدن افشان
  الناز 
خوشبخت انوشه
نام کشور ایران ایران
دختر ایران ایران دخت 
خانم، متشخص، زن مجرد بانو 
کریستال بلور
گل بنفشه بنفشه
دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان بوبک
بوس، بوسیدن بوسه
فصل بهار بهار
بهار کوچک بهارک
 آورنده بهار بهاره
 بهترین ناز بهناز
بهترین صورت بهرخ
منحصر بفرد بیتا 
 پدیده، چیز جدید پدیده
 اسم یک پرنده پرستو 
ابریشم پرند 
پری پری 
دارای صورتی همچون پری پری رو
جمع پری پریا 
    دارای صورتی همچون پری پریچهر
زاده پری پریزاد
مانند پری پریسا
دارای صورتی همچون پری پریوش
پرتو پرتو
پروانه پروانه
نام یک صور فلکی پروین
سپیده دم پگاه
نوعی پرنده پوپک
موفق پوران 
یکی از شخصیت های شاهنامه پوران دخت 
موفق پوری
نام گلی پونه
جام شراب پیمانه 
ارتباط پیوند
ستاره تارا
آهنگ، نغمه ترانه 
مسیحی ترسا 
نام کشور دشمن ایران در شاهنامه توران
نوعی پرنده توکا
یکی از شخصیتهای شاهنامه تهمینه
سفال تینا
 نام یک صور فلکی ثریا
جوان، گل جوانه جوانه
  چلیپا
یاد، یادگاری خاطره
خندان خندان
  خجسته
آفتاب خورشید
ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد دری
آرام دل دلارام
ملیح، خوش قلب دلبر
جذاب دلکش
دریا  دریا 
جهان دنیا
 آرامش رامش
پرمعنی رسا
روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد رکسانه
روح، روان روان
یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم رودابه
نور کوچک روشنک
 آزاد رها
  ریما
حریر، زربافت زری 
طلایی زرین
دختر طلایی زرین دخت
  زویا
سیاره زهره(ونوس)ر زهره
زیبا، قشنگ زیبا
شبنم ژاله
  ژیلا
  سارا 
جام شراب ساغر
  سالومه
نام گلی ساناز
 سایه سایه
نور اول صبح سپیده
ستاره ستاره
زن زیبا، درخت سروناز سروناز 
یاسمن سمن
  سمیلا
  سمیرا
  سنا
یکی از شخصیت های شاهنامه سودابه
رز قرمز سوری
شعله ور، درحال سوختن سوزان 
نام گلی سوسن
قسم خوردن سوگند
  سپتا
صورت، رخ سیما
نقره ای سیمین
شاد شادان
شادی، خوشحالی شادی
سلطنتی شاهین
شبنم(ژاله)ر شبنم
جرقه شراره 
  شروین
شعله، آتش شعله 
شکوفه شکوفه
جلال، زرق و برق شکوه
نوعی آهو شوکا
بانوی شهر شهربانو
زاده شهر شهرزاد 
عشق شهر شهرناز
شاهزاده شهزاده 
زن سیاه چشم شهلا 
عشق شاه شهناز
  شیدا
آفتاب، درخشان شیده
ظریف، شیرین شیرین
زن شیرین و حساس شیرین بانو
افسون شده شیفته
  شیما
فریبا شیوا
  صدف
شراب صهبا
پاک، خالص طاهره
طلا طلا 
عسل عسل
آهوی کوهی غزال
 آهوی کوهی غزاله
طنازی غمزه
غنچه گل غنچه
یکی از شخصیتهای شاهنامه فرانک 
خوشی فرحناز
شاد فرخنده
عاقل فرزانه
فرشته، پری فرشته
عشوه گر فرناز
یکی از شخصیت های شاهنامه فرنگیس
درخشان فروزان
درخشان فروزنده
روشنی فروغ
ملیح فریبا
پرارزش فریده 
ستوده فرین
 فیروزه فیروزه
عاشق فیلا
گل قاصدک قاصدک
مقدس، فرشته قدسی
یکی از شخصیت های شاهنامه کتایون
ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند کیمیا
یکی از شخصیت های شاهنامه گردآفرید
یکی از شخصیت های شاهنامه گردیا
چشمان گلاره
  گلبانو
گل فصل بهار گلبهار 
  گلپری
 باغ گل گلشن 
گل انار، به زیبایی گل گلنار
  گلنسا
رنگ قرمز گل رز گلی
 نوعی آهنگ گیتا 
 جهان، دنیا گیتی
  گیسو
نام گلی لادن
گل لاله لاله
  لیدا
شبانه لیلا 
نام گلی لیلی 
مانند مانا
نام یک شاهزاده ماندانا 
نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد مانی
 وجوه ماه ماهدخت 
کسی که صورتش مانند ماه باشد ماهرخ
 مرجان مرجان
 مرجان مرجانه
مرمر مرمر
ملکه ملکه
یکی از شخصیتهای شاهنامه منیژه 
مروارید مروارید 
 گل مریم مریم
 خبر خوش مژده
مژه ها مژگان 
مست مستانه
  میشا
 نام یک الهه مونا
 مثال ماه مهتا 
مثال ماه مهتاب
مهر انگیز مهر انگیز
نور آفتاب مهرناز
  مهرنوش
خورشید، مهربان مهری 
 ماه، مهتاب مهسا
درخت گل یاس مهستی
  مهشید
نور ماه، شکوه ماه مهناز
  مهنوش
مثال ماه، زیبایی مهوش 
 دختر ماه مهین
نام یک الهه میترا 
مینا مینا 
  مینو 
 شوق آفرین نازآفرین
 گل زیبا نازگل
خوش قلب نازنین 
زیبا نازی 
زیبا نازیلا
 نام یک درخت ناژین
ونوس، ستاره زهره ناهید
صدا ندا
  نام گلی نرگس
 نام گلی نسترن
رز وحشی نسرین
ترانه، آهنگ نغمه
خوش قلب نگار 
 نگاه نگاه 
سنگ روی انگشتر و جواهرات نگین
نوا نوا
شادی خلق نوش آفرین
شیرین نوشین
 نهال نهال
خوب، زیبا نیکو
خوبی نیکی
نام گلی(زنبق آبی)ر نیلوفر 
شنونده نیوشا
آرزو وندا
آشکار ویدا 
هدیه هدیه
وجود هستی
پرنده ای افسانه ای هما
حیرت انگیز هنگامه
گل یاس یاس
گل یاس یاسمن
تنها، یگانه یکتا
تنها، یگانه یگانه
نام بلندترین شب سال یلدا 
 
پنج شنبه دهم 11 1387
X