دوستان عزیز توجه کنند که بدون کارت اینترنت نیز می توان وارد این سایت شد
از طریق اینترانت تبیان می توانید وارد این سایت وانجمن آن شویید
  موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در راستای ایجاد فضایی سالم جهت استفاده بهینه و مفید از تکنولوژی روز ( شبکه جهانی ) طی یک هدف گذاری بلند مدت ، اقدام به ارائه پایگاههای اینترنتی اسلامی و فرهنگی از طریق  اینترانت رایگان نموده است.

شبکه اینترانت تبیان که طی این هدف گذاری به « شبکه ملی» تبدیل خواهد شد ، به مرور در تمام مراکز استانهای کشور ، فعال خواهد شد که گستردگی آن  تمام پایگاه های اسلامی و فرهنگی را در بر خواهد گرفت.

در حال حاضر بیش از 17 استان کشور به سیستم اینترانت سراسری تبیان متصل شده اند که این روند رو به افزایش می باشد.

همچنین هم اکنون بیش از 200 پایگاه اینترنتی اسلامی و فرهنگی ، از طریق اینترانت تبیان به صورت رایگان عرضه شده است که بر این تعداد به مرور زمان افزوده خواهد شد
.
  مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت    تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 88502818

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشهد :

شماره شبکه (اتصال): 9712010

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2238202

 

 مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم :

شماره شبکه (اتصال): 9712912و9712913 و 2909505

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی : 2909510

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک :

شماره شبکه (اتصال): 9713001

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3667206

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اصفهان :

شماره شبکه (اتصال): 9718227

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2344612

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :

شماره شبکه (اتصال): 9717414

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 7252684

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان :

شماره شبکه (اتصال): 9712200

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2221191

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بندرعباس :

شماره شبکه (اتصال): 9713000

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3330407

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین :

شماره شبکه (اتصال): 9713312

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3321051
 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شهرکرد :

شماره شبکه (اتصال): 9712245

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2261801

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زاهدان :

شماره شبکه (اتصال): 9713002

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3219017
 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت همدان :

شماره شبکه (اتصال): 9714256

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 4227903

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اهواز :

شماره شبکه (اتصال): 3303901

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3366636
 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت خرم آباد :

شماره شبکه (اتصال): 9712204

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2219581

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بیرجند :

شماره شبکه (اتصال): 9713100

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 4449991
 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بجنورد :

شماره شبکه (اتصال): 9712501

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2254654

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بابل :

شماره شبکه (اتصال): 9712222

Tebyannetشناسه کاربری:

Tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 2297420

 


پنج شنبه دهم 11 1387
X