دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2733
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
بطورکلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است. بنابراین بیمه های اتومبیل را می توان به سه گروه تقسیم کرد.
بیمه نامه شخص ثالث: جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث شامل:
خسارتهای مالی
خسارتهای جانی
تعهدات سرنشین: جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه
بیمه نامه بدنه : اتومبیل جبران خسارت وارد به اتومبیل مورد بیمه

تعاریف و اصطلاحات مربوط به بیمه اتومبیل
بیمه گر : شرکت بیمه
بیمه گذار: مشتری بیمه
شخص ثالث : افرادی که از سوی بیمه گذار یا راننده مورد مخاطره قرار می گیرند.
تعهد مالی (خسارت مالی): خسارتهای وارد به افراد ثالث که در تعهد شرکت بیمه است.
تعهد جانبی (خسارات بدنی): خسارتهای ناشی از آسیب بدنی افراد ثالث که در تعهد شرکت بیمه است.
سرنشین: اشخاص سوار بر اتومبیل مورد بیمه
مورد بیمه: اتومبیلی که بیمه می شود.
بیمه بدنه: تعهدات شرکت بیمه در مورد خسارتهائی که به اتومبیل بیمه گذار وارد می شود.

چهارشنبه شانزدهم 11 1387
X