بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلامي با بوي روز معلم ، شاخه گلي نثار ايثار معلم

سلامي با بوي مهر

 

سلامي با بوي تخته سياه ، بوي گچ ، صداي زنگ تفريح ، هياهويي حياط مدرسه ، صداي معلم ،ناظم و  باباي مدرسه

 

آه .از دلي كه ياد آن دوران را مي كند و همه آنها را ياد مي كند .

 

اما دلم سوخت ، آتش گرفت ، آهي ديگر با ناله اي از جان بلند شد ، زماني  كه معلمي را ديدم كه مشكلي برايش رخ داده است

 

مشكلي عجيب اما دور از ذهن نيست ، معلمي دلسوز ، معلمي كه مي سوزد ، گچ مي خورد ، دستانش با مواد شيميايي ماژيك هاي وايت برد جديد نيز انس گرفته است ، معلمي كه از خود و حقوق و مزايايي خيلي خوب در ديگر ارگان هاي دولت مي گذرد ، ( ماموريت به ديگر سازمان هاي دولتي نمي گيرد. ) معلمي كه براي آموزش عزيزانش از خودش نيز هزينه مي كند .

 

اين ها جدا ...

 

اما موضوعي ديگر است در اردو ها معلم ها فعاليت هاي زيادي دارند ، مراقبت از دانش آموزان بجز ديگر فعاليت ها است ، در گوشه كنار مي شنويم معلمي از جان گذشته تا جان دانش آموزي را نجات دهد . اين معلم نيز از اين دسته معلم ها ست . براي نجات يك دانش آموز ،

 

بله يك دانش آموزي كه روزي ممكن است نفر اول المپياد ، نفر اول كنكور و...و يا دانشمند هسته اي ، دانشمند علوم نانو و ليزر و...  و يا ... هر وظيفه و مسئوليتي كه در آينده به عهده او بوده و در آينده اين كشور  سهيم باشد.

 

معلمي كه جانباز شده ، بله معلمي كه در راه عشق جانباز شده تا جانبازان ايران اسلامي را تربيت كند .

 

اما  حال با درد و رنج خود كنار مي آيد .

 

داخل پرانتز بگويم از همه هم گله دارد .

 

بازنشسته شده ، اما سر كار مي رود .

 

پرسيدم چرا ؟ ميداني چرا ؟ فكر كن . شايد بگويي حقوق بازنشستگي كفاف او را نمي دهد . اين كه براي همه بازنشستگاني كه معلمين قانعي هستند درست است اما اين گونه نيست .

 

  مي داني ...

 

گفت : هزينه هاي درمانم بسيار بالا است .گفتم بيمه .ميداني چه گفت .

 

آه از وجودم بلند شد .وقتي هزينه هاي درماني كه بيمه نمي پذيرد را مي شمرد ، با هرجمله او آهي مي كشيدم و...

 

چه بگويم. او از عشق خود دست برداشته . ميبينم نه . دلسوزي او كم شده ميبينم نه . به دانش آموزان و معلمان كمك نمي كند ، ميبينم نه .

 

فقط هر روز آب مي شود و آب مي شود و با درد خود مدارا مي كند و من .

 

البته من

 

يك- خدا را شكر جزء آن مسئوليني نبوده ام كه مشكلش را با ما در ميان گذاشته و نتوانستم كاري بكنم .

 

دو - خدا را شكر جزء مسئوليني نبوده ام كه مشكلش به گوشم رسيده و برايش كاري نكرده ام

 

و ...

 

و خدا را شكر، وبلاگي هست كه كمكي كنم تا با درد اين معلم عزيز همه آشنا شده و با پرسشگري از مسئولين با كمك شما دوستاران معلمان دلسوز ، قدمي كوچك براي اين معلم هاي بزرگ برداريم.

 

  البته هر بار كه اين معلم را و معلم هاي ديگر شبيه ايشان را مي بينم به اين فكر ميروم كه چه كمكي مي توانم بكنم.

 

يا زهرا سلام الله عليها اين ايام را نيز تسليت مي گويم

 

X