دسته
اتصال کوتاه
برترین پست ها
تبادل لینک
دوستان
لینکستان
موتورهای جستجو
معرفی وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 206243
تعداد نوشته ها : 137
تعداد نظرات : 180
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
دسته ها : اخبار
يکشنبه 7 7 1387 13:40
دسته ها : اخبار
يکشنبه 7 7 1387 13:37

مؤسسه غیرانتفاعی فرزانگان-اصفهان

 

کاردانی

مرد

زن

86


ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

8744


 

کاردانی

مرد

زن

64


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8745


ژئودزی

کاردانی

مرد

زن

61


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8746

مؤسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام -خمینی شهر-اصفهان

 

کاردانی

ـــ

زن

95

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8748

مؤسسه غیرانتفاعی کادوس-رشت

 

کاردانی

مرد

زن

43


الکترونیک

کاردان فنی برق

8749


 

کاردانی

مرد

زن

77


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8750


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8751

مؤسسه غیرانتفاعی کار


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کارشناسی

مرد

زن

58


ایمنی صنعتی

مهندسی صنایع

8752


محل تحصیل واقع در واحد خرمدره

کارشناسی

مرد

زن

55


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

8753


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کارشناسی

مرد

زن

55


شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی

8754


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کاردانی

مرد

زن

60


ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

8755


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

85


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8756


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

93


جوشکاری

کاردان فنی مکانیک

8757


محل تحصیل واقع در واحد خرمدره

کاردانی

مرد

زن

75


ماشین‌ابزار

کاردان فنی مکانیک

8758


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

92


ماشین‌ابزار

کاردان فنی مکانیک

8759


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کاردانی

مرد

زن

65


ماشین‌ابزار

کاردان فنی مکانیک

8760


محل تحصیل واقع در واحد خرمدره

کاردانی

مرد

زن

75


نقشه‌کشی صنعتی

کاردان فنی مکانیک

8761


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

95


نقشه‌کشی صنعتی

کاردان فنی مکانیک

8762


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کاردانی

مرد

زن

68


نقشه‌کشی صنعتی

کاردان فنی مکانیک

8763


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

98


ریخته‌گری

کاردان فنی مواد

8764


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

98


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8765

مؤسسه غیرانتفاعی کاوش محمودآباد مازندران

 

کاردانی

مرد

زن

90


الکترونیک

کاردان فنی برق

8772


 

کاردانی

مرد

زن

90


قدرت

کاردان فنی برق

8773


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8774

مؤسسه غیرانتفاعی کرمان -کرمان

 

کارشناسی

مرد

زن

60


عمران

مهندسی عمران

8775

مؤسسه غیرانتفاعی کسری-رامسر

 

کاردانی

مرد

زن

82


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8776


 

کاردانی

مرد

زن

99


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8777


 

کاردانی

مرد

زن

97


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8778

مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک -نوشهر

 

کاردانی

مرد

زن

70

 
کاردانی علمی -کاربردی شهرسازی

8779


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی معماری

8780

مؤسسه غیرانتفاعی کمال-ارومیه

 

کاردانی

مرد

زن

55


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8781


 

کاردانی

مرد

زن

81


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8782


 

کاردانی

مرد

زن

82


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8783

مؤسسه غیرانتفاعی کوثرقزوین

 

کاردانی

مرد

زن

55


الکترونیک

کاردان فنی برق

8784


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8785


 

کاردانی

مرد

زن

30


 

کاردانی معماری

8786

مؤسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی -گرگان

 

کاردانی

مرد

زن

23


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8788


 

کاردانی

مرد

زن

33


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8789

ادامه مؤسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی -گرگان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


ژئودزی

کاردانی

مرد

زن

83


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8790

مؤسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم -اق قلا

 

کاردانی

مرد

زن

96


آب

کاردان فنی عمران

8791


 

کاردانی

مرد

زن

95


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8792

مؤسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان -نور

 

کارشناسی

مرد

زن

45

 
مهندسی معماری

8793


 

کارشناسی

مرد

زن

47


 

معماری داخلی

8794


 

کاردانی

مرد

زن

73


 

کاردانی معماری

8795

مؤسسه غیرانتفاعی مهراراک

 

کاردانی

مرد

زن

52


الکترونیک

کاردان فنی برق

8797


 

کاردانی

مرد

زن

71


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8798


 

کاردانی

مرد

زن

84


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8799

مؤسسه غیرانتفاعی مهراستان -استانه اشرفیه

 

کارشناسی

مرد

زن

20


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8800


 

کاردانی

مرد

زن

40


الکترونیک

کاردان فنی برق

8801


 

کاردانی

مرد

زن

69


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8802


 

کاردانی

مرد

زن

85


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8803

مؤسسه غیرانتفاعی مولانا-آبیک -قزوین

 

کاردانی

مرد

زن

49

 
کاردانی معماری

8804

مؤسسه غیرانتفاعی میرعماد-قزوین

 

کاردانی

مرد

زن

87

 
کاردانی معماری

8805

مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

49

 
مهندسی فناوری اطلاعات

8806


 

کارشناسی

مرد

زن

53


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8807


 

کاردانی

مرد

زن

85


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8808


 

کاردانی

مرد

زن

75


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8809


 

کاردانی

مرد

زن

78


 

کاردانی معماری

8810

مؤسسه غیرانتفاعی نجف‌آباد-نجف‌آباد

 

کارشناسی

مرد

زن

41


کاربردی

ریاضی

8811


 

کاردانی

مرد

زن

89


آب و فاضلاب

کاردان فنی عمران

8812


 

کاردانی

مرد

زن

80


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8813


 

کاردانی

مرد

زن

90


سدوشبکه

کاردان فنی عمران

8814


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8815


 

کاردانی

مرد

زن

93


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8816

مؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان -اصفهان

 

کاردانی

مرد

زن

65


الکترونیک

کاردان فنی برق

8817


 

کاردانی

مرد

زن

59


قدرت

کاردان فنی برق

8818


 

کاردانی

مرد

زن

75


ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

8819

مؤسسه غیرانتفاعی نهاوند-نهاوند

 

کاردانی

مرد

زن

20


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8820


 

کاردانی

مرد

زن

30


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8821

مؤسسه غیرانتفاعی نیما-محمودآباد

 

کاردانی

مرد

زن

71

 
کاردانی معماری

8822

مؤسسه غیرانتفاعی هاتف -زاهدان

 

کارشناسی

مرد

زن

50

 
علوم کامپیوتر

8823


 

کارشناسی

مرد

زن

50


 

مهندسی فناوری اطلاعات

8824


 

کاردانی

مرد

زن

80


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8825


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8826

مؤسسه غیرانتفاعی هدف -ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

40


قدرت

مهندسی برق

8827


 

کاردانی

مرد

زن

60


الکترونیک

کاردان فنی برق

8828


 

کاردانی

مرد

زن

50


قدرت

کاردان فنی برق

8829

مؤسسه غیرانتفاعی یاسین-بروجرد

 

کاردانی

مرد

زن

80


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8830


ژئودزی

کاردانی

مرد

زن

80


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8831


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8832


رشته‌های تحصیلی دوره‌های مجازی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی :

دانشگاه صنعتی اصفهان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


دوره مجازی

کارشناسی

مرد

زن

70


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

9303

مؤسسه غیرانتفاعی الکترونیکی(مجازی) رایانه‌ای -تهران


دوره مجازی

کارشناسی

مرد

زن

143

 
مهندسی فناوری اطلاعات

8423رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه در گروه آزمایشی علوم تجربی:

دانشگاه اراک

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

5

 
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

1002

دانشگاه بیرجند

 

کارشناسی

مرد

زن

11

 
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

1050


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

1052


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

زمین شناسی کاربردی

1053

دانشگاه تبریز

 

دکترا

مرد

زن

15

 
دامپزشکی

1057


 

کارشناسی

مرد

زن

5


کاربردی

شیمی

1058


 

کارشناسی

مرد

زن

1


محض

شیمی

1059


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی فضای سبز

1060


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

1061


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

1062


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

مهندسی کشاورزی -علوم دامی

1064


 

کارشناسی

مرد

زن

1


تبدیل موادغذایی

مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

1065


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

1066


 

کارشناسی

مرد

زن

2


علوم جانوری

زیست شناسی

1067


 

کارشناسی

مرد

زن

2


علوم گیاهی

زیست شناسی

1068


 

کارشناسی

مرد

زن

2


عمومی

زیست شناسی

1069


محل تحصیل اهر

کاردانی

مرد

زن

8


 

تکنولوژی تولیدات دامی

1071


محل تحصیل اهر

کاردانی

مرد

زن

5


 

تکنولوژی موادغذایی

1072


 

کاردانی

مرد

زن

6


 

کاردانی دامپزشکی

1073

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

کارشناسی

مرد

زن

4

 
مهندسی کشاورزی -علوم خاک

1247


 

کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

1248


 

کارشناسی

مرد

زن

8


 

زمین شناسی کاربردی

1249

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

5

 
مهندسی کشاورزی -علوم خاک

1253


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

1254


 

کارشناسی

مرد

زن

7


 

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

1255


 

کارشناسی

مرد

زن

4


تبدیل موادغذایی

مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

1258


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

1259


 

کارشناسی

مرد

زن

2


حفاظت واصلاح چوب

مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ

1263


 

کارشناسی

مرد

زن

5


صنایع خمیروکاغذ

مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ

1264


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری

1265

دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین -اهواز

 

کارشناسی

مرد

زن

6

 
مهندسی فضای سبز

1324


 

کارشناسی

مرد

زن

7


 

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

1325


 

کارشناسی

مرد

زن

4


اصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

1326


 

کارشناسی

مرد

زن

2


زراعت

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

1327


 

کارشناسی

مرد

زن

8


 

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

1328


 

کارشناسی

مرد

زن

7


دام، طیور

مهندسی کشاورزی -علوم دامی

1329


 

کارشناسی

مرد

زن

4


تبدیل موادغذایی

مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

1330


 

کارشناسی

مرد

زن

9


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

1331


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی‌کشاورزی – ترویج‌وآموزش کشاورزی

1332

دانشگاه علوم پزشکی اراک


 

دکترا

مرد

زن

5

 
پزشکی

1395


ویژه داوطلبان بومی استان تهران

کارشنلسی

مرد

زن

7


 

پرستاری

1399


 

کارشنلسی

_

زن

10


 

مامایی

1400

دانشگاه علوم پزشکی ار ومیه


5 نفر نیمسال اول و 5 نفر نیمسال دوم

دکترا

مرد

زن

10

 
پزشکی

1426

دانشگاه علوم پزشکی ایران


دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

10

 
پزشکی

1458

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

کاردانی

مرد

زن

20

 
تکنولوژی پزشکی هسته‌ای

9416

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...الاعظم(عج) *


پذیرش از بین داوطلبان با عضویت بسیجی و بصورت نیمه‌متمرکز

دکترا

مرد

-

10

 
پزشکی

2030


* داوطلبان شرایط و ضوابط دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...الاعظم(عج) را که در این اطلاعیه درج شده است، به دقت مطالعه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


 

کارشناسی

مرد

زن


15
 
شنوایی شناسی

9432

دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

15

 
پزشکی

1562


دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

10


 

داروسازی

1564


دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

6


 

دندانپزشکی

1566

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


 

دکترا

مرد

زن

3

 
پزشکی

1696

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -تهران


دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

15

 
پزشکی

1724


نیمسال‌دوم- دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

4

 داروسازی

1727

ادامه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -تهران


دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به پذیرفته‌شدگان ندارد

دکترا

مرد

زن

5


 

دندانپزشکی

1730

دانشگاه علوم پزشکی شیراز


 

کارشناسی

مرد

زن


12
 
کاردرمانی

9433


 

کارشناسی

مرد

زن

15


 

گفتاردرمانی

9434

دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت


دانشگاه تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد .

کاردانی

مرد

زن

3


محیط

بهداشت

1891


دانشگاه تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد .

کاردانی

مرد

-

3


مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت عمومی

1893

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

کارشناسی

مرد

زن

10

 
شنوایی شناسی

9431


رشته‌های تحصیلی دوره‌های شبانه در گروه آزمایشی علوم تجربی:

دانشگاه بیرجند

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

23

 
زمین شناسی

3046

دانشگاه تبریز

 

دکترا

مرد

زن

7

 
دامپزشکی

3047


 

کارشناسی

مرد

زن

4


کاربردی

شیمی

3048


 

کارشناسی

مرد

زن

7


محض

شیمی

3049


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی فضای سبز

3050


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

3051


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

3052


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

3053


 

کارشناسی

مرد

زن

7


 

مهندسی کشاورزی -علوم دامی

3054


 

کارشناسی

مرد

زن

5


تبدیل موادغذایی

مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

3055


 

کارشناسی

مرد

زن

7


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

3056


 

کارشناسی

مرد

زن

19


 

زمین شناسی کاربردی

3057


 

کارشناسی

مرد

زن

9


علوم جانوری

زیست شناسی

3058


 

کارشناسی

مرد

زن

4


علوم گیاهی

زیست شناسی

3059


 

کارشناسی

مرد

زن

8


عمومی

زیست شناسی

3060


 

کارشناسی

مرد

زن

7


 

زمین شناسی

3061


محل تحصیل اهر

کاردانی

مرد

زن

11


 

تکنولوژی تولیدات دامی

3062


محل تحصیل اهر

کاردانی

مرد

زن

12


 

تکنولوژی موادغذایی

3063


 

کاردانی

مرد

زن

10


 

کاردانی دامپزشکی

3064

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

کارشناسی

مرد

زن

5

 
مهندسی کشاورزی -علوم خاک

3165

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

8

 
مهندسی کشاورزی -علوم خاک

3170


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات

3171


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

3172


 

کارشناسی

مرد

زن

2


تبدیل موادغذایی

مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

3173


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

3174


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری

3175


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

3176


رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی علوم تجربی:

مرکز تربیت معلم ابن سینا ـ همدان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان همدان

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9704


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان همدان

کاردانی

مرد

-

30


 

کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9705


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان همدان

کاردانی

مرد

-

30


 

کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9706

مرکز تربیت معلم بلال حبشی ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9686


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9687


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9688

  مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی ـ کرج

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9699


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9700


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9701

مرکز تربیت معلم شهدای مکه ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9696


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9697


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9698

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ اصفهان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9681

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9693


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9694


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9695

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ کرمان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

کاردانی

-

زن

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9702


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

کاردانی

-

زن

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9703

مرکز تربیت معلم شهید ثانی ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9690


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9691


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9692

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ اصفهان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

کاردانی

-

زن

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9682


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

کاردانی

-

زن

30

 کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

9683


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

کاردانی

-

زن

30

 کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

9684

مرکز تربیت معلم شهید شرافت ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9689

مرکز تربیت معلم شهید مطهری ـ زاهدان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

کاردانی

مرد

-

30

 
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

9685


رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در گروه آزمایشی علوم تجربی:

مؤسسات غیرانتفاعی جهاددانشگاهی

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


محل تحصیل واقع در واحد کاشمر

کارشناسی

18

15

33

 
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

8351


محل تحصیل واقع در واحد کاشمر

کارشناسی

25

15

40


 

مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

8352


محل تحصیل واقع در واحد کاشمر

کاردانی

49

43

92


 

تکنولوژی تولیدات گیاهی

8353

مؤسسه غیرانتفاعی ابادانی وتوسعه روستاها

 

کاردانی

مرد

زن

95

 
تکنولوژی محیط زیست

8354

مؤسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیه

 

کاردانی

مرد

زن

95

 
علمی -کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

8355


گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی امورزراعی وباغی

8356

مؤسسه غیرانتفاعی بهاران -گلستان

 

کاردانی

مرد

زن

89

 
تکنولوژی محیط زیست

8357


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

تکنولوژی موادغذایی

8358


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

علمی -کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی

8359

مؤسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد

 

کارشناسی

مرد

زن

43

 
مهندسی فضای سبز

8360

مؤسسه غیرانتفاعی پارس-مهرفارس

 

کاردانی

مرد

زن

90

 
تکنولوژی تولیدات گیاهی

8361

ادامه مؤسسه غیرانتفاعی پارس-مهرفارس

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


 

کاردانی

مرد

زن

51


 

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

8362

مؤسسه غیرانتفاعی تجن -قائمشهر


تکنولوژی تولیدات زراعی

کاردانی

مرد

زن

75

 
کاردانی علمی -کاربردی امورزراعی وباغی

8363


تکنولوژی تولیدات باغی

کاردانی

مرد

زن

75


 

کاردانی علمی -کاربردی امورزراعی وباغی

9417

مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی- یزد


محل تحصیل واقع در شهر یزد

کارشناسی

مرد

زن

30


علوم سلولی ملکولی

زیست شناسی سلولی مولکولی

8364

مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-خوزستان

 

کارشناسی

مرد

زن

30


بالینی

روانشناسی

9418

مؤسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد

 

کارشناسی

مرد

زن

28

 
مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

8365


 

کاردانی

مرد

زن

71


 

تکنولوژی شیلات

8366


 

کاردانی

مرد

زن

61


 

تکنولوژی مواد غذایی

8367

مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان -لاهیجان

 

کارشناسی

مرد

زن

52

 
مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

8368

مؤسسه غیرانتفاعی ربع رشید -تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

19


بیوشیمی

زیست شناسی سلولی مولکولی

8369


 

کارشناسی

مرد

زن

17


زیست فناوری /بیوتکنولوژی/

زیست شناسی سلولی مولکولی

8370


 

کارشناسی

مرد

زن

16


علوم‌ سلولی‌ملکولی

زیست شناسی سلولی مولکولی

8371


 

کارشناسی

مرد

زن

25


عمومی

زیست شناسی

8372

مؤسسه غیرانتفاعی زرینه-خوی

 

کاردانی

مرد

زن

95

 
علمی -کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی

8373


 

کاردانی

مرد

زن

95

 کاردانی علمی -کاربردی پرورش زنبورعسل

8374

مؤسسه غیرانتفاعی سبلان اردبیل

 

کاردانی

مرد

زن

73

 
تکنولوژی محیط زیست

8375

مؤسسه غیرانتفاعی سنا-ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

53


علوم گیاهی

زیست شناسی

8376


 

کاردانی

مرد

زن

86


 

تکنولوژی تولیدات گیاهی

8377


 

کاردانی

مرد

زن

95

 علمی -کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی

8378

مؤسسه غیرانتفاعی شمال -امل

 

کارشناسی

مرد

زن

50

 
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

8379

مؤسسه غیرانتفاعی صبا -ارومیه

 

کاردانی

مرد

زن

80

 
تکنولوژی موادغذایی

8380


تکنولوژی تولیدات زراعی

کاردانی

مرد

زن

98


 

کاردانی علمی -کاربردی امورزراعی وباغی

8381

مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور

 

کارشناسی

مرد

زن

48


تکثیر و پرورش آبزیان

مهندسی منابع طبیعی -شیلات

8382


 
 

کارشناسی

مرد

زن

42


 

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

8383

مؤسسه غیرانتفاعی کار


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کاردانی

مرد

زن

90

 
تکنولوژی موادغذایی

8384

مؤسسه غیرانتفاعی کرمان -کرمان

 

کارشناسی

مرد

زن

60

 
زمین شناسی کاربردی

8385

مؤسسه غیرانتفاعی مهرگان -محلات

 

کارشناسی

مرد

زن

47

 
مهندسی فضای سبز

8387


 

کارشناسی

مرد

زن

46

 مهندسی کشاورزی -علوم خاک

8388


 

کارشناسی

مرد

زن

43

 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

8389


 

کارشناسی

مرد

زن

45

 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی

8390


 

کاردانی

مرد

زن

82

 تکنولوژی تولیدات گیاهی

8391


 

کاردانی

مرد

زن

89

 علمی -کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی

8392

مؤسسه غیرانتفاعی نوردانش-میمه

 

کارشناسی

مرد

زن

55


علوم‌ سلولی‌ملکولی

زیست شناسی سلولی مولکولی

8393


 

کاردانی

مرد

زن

100


 

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

9419


رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه در گروه آزمایشی علوم انسانی:

دانشگاه بیرجند

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

2

 

حقوق

1054

 

کارشناسی

مرد

زن

4

عمومی

روانشناسی

1055

 

کاردانی

مرد

زن

2

 

کاردانی باستانشناسی

2530

دانشگاه تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

2

 
تاریخ

1073


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

زبان وادبیات فارسی

1075


 

کارشناسی

مرد

زن

3


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

1076

ادامه دانشگاه تبریز

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


 

کارشناسی

مرد

زن

1


تعاون و رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

1077


 

کارشناسی

مرد

زن

3


اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

1080


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

فلسفه

1081

دانشگاه تهران

 

کارشناسی

مرد

زن

8

 
حقوق

1115

دانشگاه شهیدبهشتی -تهران

 

کارشناسی

مرد

زن

12

 
حقوق

1197

دانشگاه علامه طباطبایی -تهران

 

کارشناسی

مرد

زن

3

 
حقوق

1229

مرکز آموزش عالی کازرون

 

کارشناسی

مرد

زن

10

 
زبان و ادبیات فارسی

1339


رشته‌های تحصیلی دوره‌های شبانه در گروه آزمایشی علوم انسانی:

دانشگاه بیرجند

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

13

 
الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام اسلامی

3043

دانشگاه تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

5

 
تاریخ

3044


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

زبان وادبیات فارسی

3046


 

کارشناسی

مرد

زن

1


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

3047


 

کارشناسی

مرد

زن

4


تعاون ورفاه اجتماعی

علوم اجتماعی

3048


 

کارشناسی

مرد

زن

1


آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی

علوم تربیتی

3049


 

کارشناسی

مرد

زن

2


تکنولوژی آموزشی

علوم تربیتی

3050


 

کارشناسی

مرد

زن

3


اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

3051


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

فلسفه

3052

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

کارشناسی

مرد

زن

30


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

9420

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

 

کارشناسی

مرد

زن

30

 
الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام اسلامی

3202


رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان دیپلمه رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش در گروه آزمایشی علوم انسانی:

مرکز تربیت معلم آیت‌اله خامنه‌ای ـ گرگان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9783


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9784

مرکز تربیت معلم آیت‌اله طالقانی ـ قم


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قم

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9768

مرکز تربیت معلم آیت‌اله کمال‌وند ـ خرم‌آباد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9789


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9790

مرکز تربیت معلم آیت‌اله وحید بهبهانی ـ بهبهان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9740

مرکز تربیت معلم ابن سینا ـ همدان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان همدان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9799


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان همدان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9800

مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) ـ ایلام


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

کاردانی

30

30

60

 
آموزش دینی و عربی

9720


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

کاردانی

30

30

60

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9721

مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) ـ بجنورد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9736

مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق(ع) ـ بهبهان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9741

مرکز تربیت معلم امام خمینی(ره) ـ سلماس

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9715

مرکز تربیت معلم امام سجاد(ع) ـ بیرجند


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9728


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9729

مرکز تربیت معلم امام علی(ع) ـ رشت


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان گیلان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9785


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان گیلان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9786

مرکز تربیت معلم امیرکبیر ـ کرج


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9757


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9758

مرکز تربیت معلم بحرالعلوم ـ شهرکرد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9724


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9725

مرکز تربیت معلم بنت‌الهدی صدر ـ فردوس


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9727

مرکز تربیت معلم حضرت رسول اکرم(ص) ـ اهواز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9737

مرکز تربیت معلم حضرت معصومه(س) ـ قم


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قم

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9769

مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی ـ کرج


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9755


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9756

مرکز تربیت معلم خواجه نصیرالدین طوسی ـ کرمان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9773


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9774

مرکز تربیت معلم رسالت ـ زاهدان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9746

مرکز تربیت معلم زینب ‌کبری(س) ـ‌ بروجرد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9787

مرکز تربیت معلم زینب کبری(س) ـ کازرون


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9761

مرکز تربیت معلم زینبیه ـ پیشوا


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9753


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9754

مرکز تربیت معلم شهدای مکه ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9751


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9752

مرکز تربیت معلم شهید ایزدپناه ـ یاسوج


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9778

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ بندرعباس


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9795


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9796

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ بیرجند


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9726

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ تبریز

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9707

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9749


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9750

مرکز تربیت معلم شهید باهنر ـ شیراز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9759

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی ـ اقلید


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9762


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9763

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی ـ تبریز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9712


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9713

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی ـ گنبد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9781


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9782

مرکز تربیت معلم شهید خورشیدی ـ مشهد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9735

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ اصفهان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9718


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9719

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ بابل


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9793


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9794

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ تربت‌حیدریه


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9733


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9734

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ تهران


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهرستان تهران

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9748

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ دزفول


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9739

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ سمنان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان سمنان

کاردانی

30

30

60

 
آموزش دینی و عربی

9744


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان سمنان

کاردانی

30

30

60

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9745

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ شیراز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9764


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9765

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ـ قزوین


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

کاردانی

30

30

60

 
آموزش دینی و عربی

9766


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

کاردانی

30

30

60

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9767

مرکز تربیت معلم شهید صدوقی ـ کرمانشاه


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9775

مرکز تربیت معلم شهید کامیاب ـ مشهد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9731


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9732

مرکز تربیت معلم شهید مدرس ـ سنندج

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9772

مرکز تربیت معلم شهید مدنی ـ قم


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قم

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9770


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان قم

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9771

مرکز تربیت معلم شهید مطهری ـ خوی


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9714

مرکز تربیت معلم شهید مطهری ـ زاهدان


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9747

مرکز تربیت معلم شهید مطهری ـ شیراز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان فارس

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9760

مرکز تربیت معلم شهید مطهری ـ کرمانشاه


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9776


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9777

مرکز تربیت معلم علامه امینی ـ تبریز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9708

مرکز تربیت معلم علامه امینی ـ‌ تبریز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9709

مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی ـ ارومیه


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9716


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9717

مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی ـ بوشهر


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9722


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9723

مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی ـ خرم‌آباد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9788

مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی ـ سبزوار


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9730

مرکز تربیت معلم علی بن مهزیار ـ اهواز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

مرد

-

30

 
آموزش دینی و عربی

9742


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

مرد

-

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9743

مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا(س) ـ اهواز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9738

مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا(س) ـ بندرعباس


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9797


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9798

مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا(س) ـ تبریز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9710

مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا(س) ـ یزد


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان یزد

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9801

مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا(س) ـ‌ تبریز


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش زبان و ادبیات فارسی

9711

مرکز تربیت معلم فاطمه زهرا(س) ـ قائم‌شهر


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9791


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9792

مرکز تربیت معلم کوثر ـ یاسوج

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

کاردانی

-

زن

30

 
آموزش دینی و عربی

9779


مخصوص فرهنگیان دیپلم رسمی و یا پیمانی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

کاردانی

-

زن

30

 آموزش زبان و ادبیات فارسی

9780


رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در گروه آزمایشی علوم انسانی:

مؤسسه غیرانتفاعی سوره -تهران *

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


پذیرش بصورت نیمه‌متمرکز

کارشناسی

مرد

زن

40

 
روابط عمومی

8366


پذیرش بصورت نیمه‌متمرکز

کارشناسی

مرد

زن

40


 

روزنامه نگاری

8367


* داوطلبان شرایط و ضوابط مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره را که در این اطلاعیه درج شده است، به دقت مطالعه نمایند.

مؤسسات غیرانتفاعی جهاددانشگاهی


محل تحصیل واقع در واحد کاشمر

کارشناسی

28

22

50


آموزش وپرورش پیش‌دبستانی و دبستانی

علوم تربیتی

8353

مؤسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین

 

کارشناسی

مرد

زن

46


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

8354

مؤسسه غیرانتفاعی امل

 

کارشناسی

مرد

زن

55


مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی

8356

  مؤسسه غیرانتفاعی امین -اصفهان (فولادشهر)

 

کارشناسی

مرد

زن

27


عمومی

روانشناسی

8357


 

کارشناسی

مرد

زن

35


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

8358


 

کارشناسی

مرد

زن

34


 

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

8359

مؤسسه غیرانتفاعی اندیشه -جهرم

 

کارشناسی

مرد

زن

54

 
زبان وادبیات عربی

8360

مؤسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام

 

کارشناسی

مرد

زن

45

 
الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی

8361

مؤسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز

 

کارشناسی

مرد

زن

28

 
زبان وادبیات فارسی

8362

مؤسسه غیرانتفاعی سبز-امل

 

کارشناسی

مرد

زن

35


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

8364


 

کارشناسی

مرد

زن

42


 

علوم ارتباطات اجتماعی

8365

مؤسسه غیرانتفاعی شاهرود

 

کارشناسی

مرد

زن

45


مشاوره

راهنمایی ومشاوره

8368

مؤسسه غیرانتفاعی شمال -امل

 

کارشناسی

مرد

زن

10

 
حقوق

8369

مؤسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان

 

کارشناسی

مرد

زن

16

 
حقوق

8370


 

کارشناسی

مرد

زن

35


 

فقه وحقوق اسلامی

8371

مؤسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

 

کارشناسی

مرد

زن

45


مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی

8372


 

کارشناسی

مرد

زن

45


 

الهیات ومعارف اسلامی -علوم قران وحدیث

8373


 

کارشناسی

مرد

زن

45


 

الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وحکمت اسلامی

8374

مؤسسه غیرانتفاعی طبرستان -چالوس

 

کارشناسی

مرد

زن

24


عمومی

روانشناسی

8376


 

کارشناسی

مرد

زن

45


اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

8377


 

کارشناسی

مرد

زن

48


ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

8378


 

کارشناسی

مرد

زن

33


 

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

8379

مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی -زنجان

 

کارشناسی

مرد

زن

51


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

8380

مؤسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیر

 

کارشناسی

مرد

زن

55


پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

8381

مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور

 

کارشناسی

مرد

زن

16

 
حقوق

8382

مؤسسه غیرانتفاعی کار


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کارشناسی

مرد

زن

58

 
حقوق

8383


محل تحصیل واقع در واحد رفسنجان

کارشناسی

مرد

زن

52


 

روانشناسی

8384


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کاردانی

مرد

زن

99


 

کاردانی علمی -کاربردی اشتغال

8385


محل تحصیل واقع در واحد قزوین

کاردانی

مرد

زن

99


 

کاردانی علمی -کاربردی اقتصادکاروبهره وری

8386

مؤسسه غیرانتفاعی گلستان -گرگان

 

کارشناسی

مرد

زن

92

 
زبان وادبیات فارسی

8387


ادامه مؤسسه غیرانتفاعی گلستان -گرگان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کاردانی

مرد

زن

77

 

کاردانی باستانشناسی

9212

مؤسسه غیرانتفاعی مارلیک -نوشهر

 

کارشناسی

مرد

زن

26

 

باستانشناسی

9216

مؤسسه غیرانتفاعی نیما-محمودآباد

 

کاردانی

مرد

زن

76

 

کاردانی باستانشناسی

9242


دسته ها : اخبار
يکشنبه 7 7 1387 2:7
رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی :

دانشکده فنی قوچان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 


کارشناسی

مرد

زن

25


عمران

مهندسی عمران

9401

دانشگاه اراک

 

کارشناسی

مرد

زن

15

 
مهندسی کشاورزی - آب

1008

دانشگاه بیرجند

 

کارشناسی

مرد

زن

5

 
مهندسی فناوری اطلاعات

1086

 


کاردانی

مرد

زن

9


ماشین‌آلات

کاردان فنی مکانیک

1090

 


کاردانی

مرد

زن

15


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

1091

دانشگاه تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

2

 
آمار

1105

 


کارشناسی

مرد

زن

4


کاربردی

ریاضی

1106

 


کارشناسی

مرد

زن

2


محض

ریاضی

1107

 


کارشناسی

مرد

زن

4


 

علوم کامپیوتر

1108

 


کارشناسی

مرد

زن

1


اتمی، حالت جامد، مولکولی

فیزیک

1109

 


کارشناسی

مرد

زن

2


نظری، هسته‌ای

فیزیک

1110

 


کارشناسی

مرد

زن

4


الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات

مهندسی برق

1111

 


کارشناسی

مرد

زن

1


صنایع پتروشیمی

مهندسی شیمی

1112

 


کارشناسی

مرد

زن

4


برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

1113

 


کارشناسی

مرد

زن

2


آب

مهندسی عمران

1116

 


کارشناسی

مرد

زن

4


خاک

مهندسی عمران

1117

 


کارشناسی

مرد

زن

3


سازه

مهندسی عمران

1119

 


کارشناسی

مرد

زن

5


نقشه‌برداری

مهندسی عمران

1120

 


کارشناسی

مرد

زن

1


 

مهندسی فناوری اطلاعات

1121

 


کارشناسی

مرد

زن

1


مکانیک درحرارت و سیالات

مهندسی مکانیک

1123

 


کارشناسی

مرد

زن

2


مکانیک در طراحی جامدات

مهندسی مکانیک

1124

 


کارشناسی

مرد

زن

1


متالوژی صنعتی

مهندسی مواد

1126

 


کارشناسی

مرد

زن

6


 

مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی

1127

 


کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشین‌های کشاورزی

1128

 


کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی - آب

1129


محل تحصیل واقع در مرند- تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد.

کاردانی

مرد

زن

9


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

1130


محل تحصیل واقع در مرند- تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد.

کاردانی

مرد

زن

6


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

1131


محل تحصیل واقع در مرند- تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد.

کاردانی

مرد

زن

5


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

1132

 


کاردانی

مرد

زن

6


 

کاردانی معماری

1133

دانشگاه تهران

 

کارشناسی

مرد

زن

10


الکترونیک، بیوالکتریک، قدرت، کنترل، مخابرات

مهندسی برق

1171

 


کارشناسی

مرد

زن

8


عمران

مهندسی عمران

1177

 


کارشناسی

مرد

زن

4


سخت‌افزار، نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

1180

 


کارشناسی

مرد

زن

8


 

مهندسی مکانیک

1184

دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

 

کارشناسی

مرد

زن

25


سازه

مهندسی عمران

9402

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

 

کارشناسی

مرد

زن

5


الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات

مهندسی برق

1428

 


کارشناسی

مرد

زن

5


عمران

مهندسی عمران

1441

 


کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی مکانیک

1447

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران


دانشگاه تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد .

کارشناسی

مرد

زن

12


الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات

مهندسی برق

1472

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

کارشناسی

مرد

زن

13


محض

ریاضی

1491

 


کارشناسی

مرد

زن

9


 

فیزیک

1492

 


کارشناسی

مرد

زن

8


 

مهندسی فناوری اطلاعات

1496

 


کارشناسی

مرد

زن

7


استخراج معدن

مهندسی معدن

1498

 


کارشناسی

مرد

زن

8


اکتشاف معدن

مهندسی معدن

1499

 


کارشناسی

مرد

زن

4


 

مهندسی معماری

1500

 


کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی کشاورزی - آب

1503

دانشگاه صنعتی شریف -تهران

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

15


الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، بیوالکتریک، سیستم‌های‌دیجیتال

مهندسی برق

1507


 

کارشناسی

مرد

زن

7


 

مهندسی صنایع

1509


 

کارشناسی

مرد

زن

9


 

مهندسی عمران

1510


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی فناوری اطلاعات

1511


 

کارشناسی

مرد

زن

3


سخت‌افزار

مهندسی کامپیوتر

1512


 

کارشناسی

مرد

زن

3


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

1513


 

کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی مکانیک

1514

دانشگاه صنعتی قم

 

کارشناسی

مرد

زن

70


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

9403


 

کارشناسی

مرد

زن

70


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

9404

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران

 

کارشناسی

مرد

زن

10


الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات

مهندسی برق

1535


 

کارشناسی

مرد

زن

8


عمران

مهندسی عمران

1542


 

کارشناسی

مرد

زن

8


مکانیک در حرارت و سیالات، مکانیک در طراحی جامدات

مهندسی مکانیک

1546

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

5

 
مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی

1555


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین‌های کشاورزی

1556


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

مهندسی کشاورزی - آب

1557

دانشگاه کردستان -سنندج


پذیرش برای نیمسال دوم

کارشناسی

مرد

زن

35


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

1610

دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین -اهواز

 

کارشناسی

مرد

زن

7

 
مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی

1618


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی کشاورزی -مکانیزاسیون کشاورزی

1619

دانشگاه لرستان خرم‌آباد

 

کارشناسی

مرد

زن

25


عمران

مهندسی عمران

9405

آموزشکده فنی نقشه‌برداری وابسته به سازمان نقشه‌برداری

 

کاردانی

مرد

ـــ

10


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

1748

مرکز آموزش عالی جهرم

 

کارشناسی

مرد

زن

30

 
مهندسی فناوری اطلاعات

9406

مرکز آموزش عالی کازرون

 

کارشناسی

مرد

زن

10

 
فیزیک

1793


 

کاردانی

مرد

زن

10


الکترونیک

کاردان فنی برق

1794


رشته‌های تحصیلی دوره‌های شبانه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی :

دانشکده فنی قوچان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

25


عمران

مهندسی عمران

9407

دانشگاه بیرجند

 

کارشناسی

مرد

زن

23


کاربردی

ریاضی

3044


 

کارشناسی

مرد

زن

22


محض

ریاضی

3045

دانشگاه تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

3

 
آمار

3052


 

کارشناسی

مرد

زن

3


کاربردی

ریاضی

3053


 

کارشناسی

مرد

زن

3


محض

ریاضی

3054


 

کارشناسی

مرد

زن

4


 

علوم کامپیوتر

3055


 

کارشناسی

مرد

زن

5


اتمی، حالت جامد، مولکولی

فیزیک

3056


 

کارشناسی

مرد

زن

5


نظری، هسته‌ای

فیزیک

3057


 

کارشناسی

مرد

زن

1


صنایع پتروشیمی

مهندسی شیمی

3059


 

کارشناسی

مرد

زن

2


آب

مهندسی عمران

3063


 

کارشناسی

مرد

زن

2


راه

مهندسی عمران

3065


 

کارشناسی

مرد

زن

2


نقشه‌برداری

مهندسی عمران

3067


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی فناوری اطلاعات

3068


 

کارشناسی

مرد

زن

2


سرامیک

مهندسی مواد

3072


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی

3074


 

کارشناسی

مرد

زن

3


 

مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشین‌های کشاورزی

3075


 

کارشناسی

مرد

زن

5


 

مهندسی کشاورزی - آب

3076

ادامه دانشگاه تبریز

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


محل تحصیل واقع در مرند- تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد.

کاردانی

مرد

زن

8


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

3077


محل تحصیل واقع در مرند- تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد.

کاردانی

مرد

زن

3


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

3078


محل تحصیل واقع در مرند- تعهدی در واگذاری خوابگاه ندارد.

کاردانی

مرد

زن

6


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

3079


 

کاردانی

مرد

زن

3


 

کاردانی معماری

3080

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

کارشناسی

مرد

زن

8


کاربردی

ریاضی

3265


 

کارشناسی

مرد

زن

6


 

فیزیک

3266


 

کارشناسی

مرد

زن

2


 

مهندسی معماری

3274


 

کارشناسی

مرد

زن

6


 

مهندسی کشاورزی - آب

3277

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

4

 
مهندسی کشاورزی - آب

3293


رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

مؤسسه غیرانتفاعی سوره -تهران *

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


پذیرش بصورت نیمه‌متمرکز

کارشناسی

مرد

زن

25

 
معماری داخلی

8632


* داوطلبان شرایط و ضوابط مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره را که در این اطلاعیه درج شده است، به دقت مطالعه نمایند.

آموزشکده آمارو انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور

 

کاردانی

مرد

زن

20

 
کاردانی آمار

8351


 

کاردانی

مرد

زن

40


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8352

دانشگاه غیرانتفاعی چابهار


با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی

مرد

زن

10


عمران

مهندسی عمران

8357


با همکاری دانشگاه سیستان وبلوچستان

کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی فناوری اطلاعات

8358


گرایش کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی- با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی فناوری اطلاعات

8359


با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی معماری

8360

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی -اصفهان

 

کارشناسی

مرد

زن

50

 
آمار

8361


 

کارشناسی

مرد

زن

40


کاربردی

ریاضی

8362


 

کارشناسی

مرد

زن

35


 

علوم کامپیوتر

8363


 

کارشناسی

مرد

زن

25


الکترونیک

مهندسی برق

8364


 

کارشناسی

مرد

زن

10


 

مهندسی شهرسازی

8365


 

کارشناسی

مرد

زن

25


 

مهندسی فناوری اطلاعات

8366


 

کارشناسی

مرد

زن

40


سخت‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8367


 

کارشناسی

مرد

زن

25


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8368

دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران

 

کارشناسی

15

15

30

 
آمار

8369

دانشگاه غیرانتفاعی علوم وفنون مازندران

 

کارشناسی

مرد

زن

28


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8374


 

کارشناسی

مرد

زن

18


تکنولوژی صنعتی

مهندسی صنایع

8375


 

کارشناسی

مرد

زن

22


 

مهندسی فناوری اطلاعات

8377


 

کارشناسی

مرد

زن

27


سخت‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8378


 

کارشناسی

مرد

زن

24


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8379

مؤسسات غیرانتفاعی جهاددانشگاهی


محل تحصیل واقع در واحد همدان

کاردانی

34

39

72


الکترونیک

کاردان فنی برق

8381


محل تحصیل واقع در واحد رشت

کاردانی

15

20

35


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8382


محل تحصیل واقع در واحد رشت

کاردانی

15

15

30


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8383


محل تحصیل واقع در واحد رشت

کاردانی

35

35

70


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8386


محل تحصیل واقع در واحد همدان

کاردانی

29

23

52


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8387


محل تحصیل واقع در واحد رشت

کاردانی

40

40

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8389


محل تحصیل واقع در واحد همدان

کاردانی

45

45

90


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8390


محل تحصیل واقع در واحد رشت

کاردانی

20

20

40


 

کاردانی معماری

8391

مؤسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک قزوین

 

کاردانی

مرد

زن

91


الکترونیک

کاردان فنی برق

8392


 

کاردانی

مرد

زن

93


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8393


 

کاردانی

مرد

زن

83


 

کاردانی معماری

8395

مؤسسه غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها

 

کارشناسی

مرد

زن

55

 
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها

8396


 

کاردانی

مرد

زن

95


عمران روستایی

کاردان فنی عمران

8397


 

کاردانی

مرد

زن

95


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8398


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8399


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی معماری

8400

مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا-شیراز

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کاردانی

مرد

زن

60

 
کاردانی معماری

8401

مؤسسه غیرانتفاعی احرار-رشت

 

کاردانی

مرد

زن

56


تأسیسات آبرسانی و گازرسانی

کاردان فنی مکانیک

8402


 

کاردانی

مرد

زن

91


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8403


 

کاردانی

مرد

زن

93


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8404

مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری

 

کاردانی

مرد

زن

70

 
کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8405


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8406

مؤسسه غیرانتفاعی ادیبان -گرمسار

 

کاردانی

مرد

زن

30


الکترونیک

کاردان فنی برق

8407


 

کاردانی

مرد

زن

15


 

کاردانی آمار

8408


 

کاردانی

مرد

زن

25


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8409

مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند


محل تحصیل دختران در تهران و پسران دماوند می‌باشد

کارشناسی

21

11

32


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8410

مؤسسه غیرانتفاعی اشراق-بجنورد

 

کارشناسی

مرد

زن

29

 
مهندسی معماری

8411


 

کاردانی

مرد

زن

62


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8412


 

کاردانی

مرد

زن

94


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8413


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی معماری

8414

مؤسسه غیرانتفاعی افرینش -بروجرد

 

کاردانی

مرد

زن

100


الکترونیک

کاردان فنی برق

9408


 

کاردانی

مرد

زن

100


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

9409

مؤسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین

 

کارشناسی

مرد

زن

45

 
آمار

8420


 

کارشناسی

مرد

زن

39


کنترل

مهندسی برق

8421

  مؤسسه غیرانتفاعی امل

 

کاردانی

مرد

زن

95


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8424


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8425

مؤسسه غیرانتفاعی امین -اصفهان (فولادشهر)

 

کارشناسی

مرد

زن

30

 
معماری داخلی

8426

مؤسسه غیرانتفاعی اندیشمند-لاهیجان

 

کارشناسی

مرد

زن

55


کاربردی

ریاضی

8427


 

کاردانی

مرد

زن

80


الکترونیک

کاردان فنی برق

8429


تأسیسات بهداشتی وعملیات گازرسانی

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردان فنی مکانیک

8430


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8431

مؤسسه غیرانتفاعی اندیشه -جهرم

 

کاردانی

مرد

زن

74


نقشه‌کشی صنعتی

کاردان فنی مکانیک

8432


 

کاردانی

مرد

زن

94


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8433


 

کاردانی

مرد

زن

73


 

کاردانی معماری

8434

مؤسسه غیرانتفاعی ایران زمین -اصفهان

 

کاردانی

مرد

زن

60


الکترونیک

کاردان فنی برق

8435


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8436


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8437

مؤسسه غیرانتفاعی ایرانیکا-امیرکلا(مازندران)

 

کاردانی

مرد

زن

69


الکترونیک

کاردان فنی برق

8438


 

کاردانی

مرد

زن

83


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8439


ژئودزی

کاردانی

مرد

زن

84


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8440

مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان -تنکابن

 

کاردانی

مرد

زن

75


ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

8444


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی معماری

8445

مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی ـ ایوانکی

 

کارشناسی

مرد

زن

45


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8446


 

کارشناسی

مرد

زن

45


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8447


 

کاردانی

مرد

زن

70


ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

8448


 

کاردانی

مرد

زن

60


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8449


 

کاردانی

مرد

زن

45


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8450


 

کاردانی

مرد

زن

70


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8451


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8452


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8453


 

کاردانی

مرد

زن

40


 

کاردانی معماری

8454

مؤسسه غیرانتفاعی بزرگمهر-اصفهان

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کاردانی

مرد

زن

50

 
کاردانی معماری

8455

مؤسسه غیرانتفاعی بصیر-آبیک

 

کاردانی

مرد

زن

95


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

9410


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

9411

مؤسسه غیرانتفاعی بعثت -کرمان

 

کاردانی

مرد

زن

80


الکترونیک

کاردان فنی برق

8456


 

کاردانی

مرد

زن

80


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8457


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8458

مؤسسه غیرانتفاعی بنیان -شاهین شهراصفهان

 

کاردانی

مرد

زن

100


قدرت

کاردان فنی برق

9412


 

کاردانی

مرد

زن

100


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

9413

مؤسسه غیرانتفاعی بهار-مشهد

 

کاردانی

مرد

زن

52


الکترونیک

کاردان فنی برق

8459


 

کاردانی

مرد

زن

60


مخابرات

کاردان فنی برق

8460


 

کاردانی

مرد

زن

37


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8461

مؤسسه غیرانتفاعی پارسا-بابلسر

 

کارشناسی

مرد

زن

35


کاربردی

ریاضی

8465


 

کاردانی

مرد

زن

96


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8466

مؤسسه غیرانتفاعی پارس-مهرفارس

 

کاردانی

مرد

زن

77


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8467

مؤسسه غیرانتفاعی پاسارگاد-شیراز

 

کاردانی

مرد

زن

50


الکترونیک

کاردان فنی برق

8469


 

کاردانی

مرد

زن

70


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8471


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8472


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8473

مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان -فریدونکنار

 

کارشناسی

مرد

زن

26


عمران

مهندسی عمران

8475


 

کارشناسی

مرد

زن

8


 

مهندسی معماری

8476


 

کاردانی

مرد

زن

55


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8477


 

کاردانی

مرد

زن

61


 

کاردانی معماری

8478

مؤسسه غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران -قزوین

 

کاردانی

مرد

زن

82

 
کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8479


 

کاردانی

مرد

زن

88


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8480

مؤسسه غیرانتفاعی پویش-قم

 

کاردانی

مرد

زن

50


الکترونیک

کاردان فنی برق

8481


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8482


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8483

مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان-چالوس


 

کاردانی

مرد

زن

64


 

کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

8484

 

کاردانی

مرد

زن

94

 
کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8485


 

کاردانی

مرد

زن

94


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8486

مؤسسه غیرانتفاعی پیام -گلپایگان

 

کاردانی

مرد

زن

73


قدرت

کاردان فنی برق

8487


 

کاردانی

مرد

زن

92


مخابرات

کاردان فنی برق

8488


 

کاردانی

مرد

زن

71


 

کاردانی معماری

8490

مؤسسه غیرانتفاعی تابناک -لامرد

 

کاردانی

مرد

زن

50


ایمنی صنعتی

کاردان فنی صنایع

8491


 

کاردانی

مرد

زن

50


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8492

مؤسسه غیرانتفاعی تمیشان-بهشهر

 

کاردانی

مرد

زن

92

 
کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8493


 

کاردانی

مرد

زن

97


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8494


 

کاردانی

مرد

زن

96


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8495

مؤسسه غیرانتفاعی توحیدگلوگاه

 

کاردانی

مرد

زن

85


قدرت

کاردان فنی برق

8496


 

کاردانی

مرد

زن

90


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8497


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی معماری

8498

مؤسسه غیرانتفاعی توس -مشهد

 

کارشناسی

مرد

زن

35


کاربردی

ریاضی

8499


 

کاردانی

مرد

زن

75


 

کاردانی معماری

8500

مؤسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان -رشت

 

کاردانی

مرد

زن

90


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8501


 

کاردانی

مرد

زن

90


تأسیسات بهداشتی
و گازرسانی

کاردان فنی مکانیک

8502

ادامه مؤسسه غیرانتفاعی جابرابن حیان -رشت

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8503


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی معماری

8504

مؤسسه غیرانتفاعی جامی -دلیجان

 

کاردانی

مرد

زن

100


نقشه‌کشی صنعتی

کاردان فنی مکانیک

8505


 

کاردانی

مرد

زن

100


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

9414

مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی- یزد

 

کارشناسی

مرد

زن

50

 
علوم کامپیوتر

8507


 

کارشناسی

مرد

زن

30


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8508


 

کارشناسی

مرد

زن

40


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

8509


محل تحصیل واقع در شهر یزد

کارشناسی

مرد

زن

40


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8510


محل تحصیل واقع در شهرستان اشکذر یزد

کارشناسی

مرد

زن

40


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8511


محل تحصیل واقع در شهرستان اشکذر یزد

کارشناسی

مرد

زن

45


 

مهندسی معماری

8512


 

کاردانی

مرد

زن

60


الکترونیک

کاردان فنی برق

8513

مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-خوزستان

 

کارشناسی

مرد

زن

33


عمران

مهندسی عمران

8516


 

کارشناسی

مرد

زن

32


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8517

مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-کرمانشاه

 

کاردانی

مرد

زن

26


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8522


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8523


 

کاردانی

مرد

زن

67


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8524

مؤسسه غیرانتفاعی جواد-یزد

 

کاردانی

مرد

زن

95

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8525


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی معماری

8526

مؤسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز

 

کاردانی

مرد

زن

33

 
کاردانی معماری

8527

مؤسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد

 

کارشناسی

مرد

زن

31


عمران

مهندسی عمران

8529


 

کاردانی

مرد

زن

60


الکترونیک

کاردان فنی برق

8530


 

کاردانی

مرد

زن

39


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8531


 

کاردانی

مرد

زن

93


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8532

مؤسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد

 

کاردانی

مرد

زن

65


الکترونیک

کاردان فنی برق

8535


 

کاردانی

مرد

زن

62


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8536


 

کاردانی

مرد

زن

97


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8537


 

کاردانی

مرد

زن

56


 

کاردانی معماری

8538

مؤسسه غیرانتفاعی خوارزمی-نور

 

کاردانی

مرد

زن

87


الکترونیک

کاردان فنی برق

8539


 

کاردانی

مرد

زن

98


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8540


 

کاردانی

مرد

زن

96


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8541

مؤسسه غیرانتفاعی دارالفنون-قزوین

 

کاردانی

50

50

58


قدرت

کاردان فنی برق

8553


 

کاردانی

مرد

زن

62


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8554


ژئودزی

کاردانی

مرد

زن

60


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8555

مؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان -اصفهان

 

کاردانی

مرد

زن

70


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8556


 

کاردانی

مرد

زن

80


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8557


 

کاردانی

مرد

زن

80


جوشکاری

کاردان فنی مکانیک

8558


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی معماری

8559

مؤسسه غیرانتفاعی دانشستان-ساوه

 

کاردانی

مرد

زن

13


الکترونیک

کاردان فنی برق

8560


 

کاردانی

مرد

زن

35


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8561


 

کاردانی

مرد

زن

32


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8562

مؤسسه غیرانتفاعی دانشوران -تبریز

 

کارشناسی

مرد

زن

45


کاربردی

ریاضی

8563


 

کاردانی

مرد

زن

96


 

کاردانی آمار

8564


 

کاردانی

مرد

زن

84


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8565

مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان -لاهیجان

 

کاردانی

مرد

زن

92


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8570


 

کاردانی

مرد

زن

92


 

کاردانی معماری

8571

مؤسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کاردانی

مرد

زن

30

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8572

مؤسسه غیرانتفاعی رحمان -رامسر

 

کاردانی

مرد

زن

80


الکترونیک

کاردان فنی برق

8573


 

کاردانی

مرد

زن

80


راهسازی

کاردان فنی عمران

8574


 

کاردانی

مرد

زن

80


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8575


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی معماری

8576

مؤسسه غیرانتفاعی رشددانش -سمنان

 

کاردانی

مرد

زن

8


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8577

مؤسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز

 

کاردانی

مرد

زن

58


الکترونیک

کاردان فنی برق

8579


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8580


 

کاردانی

مرد

زن

92


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8581

مؤسسه غیرانتفاعی علامه نایینی-نایین


تأسیسات

کاردانی

مرد

زن

90

 
کاردان فنی مکانیک

8582


 

کاردانی

مرد

زن

90


نقشه‌کشی صنعتی

کاردان فنی مکانیک

8583


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8584

ا-نایین

مؤسسه غیرانتفاعی روزبه -زنجان

 

کاردانی

مرد

زن

86


الکترونیک

کاردان فنی برق

8585


 

کاردانی

مرد

زن

100


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8586


 

کاردانی

مرد

زن

88


 

کاردانی معماری

8587

مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

45

 
مهندسی معماری

8588


 

کاردانی

مرد

زن

70


الکترونیک

کاردان فنی برق

8589


 

کاردانی

مرد

زن

95


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8590


 

کاردانی

مرد

زن

85


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8591


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8592


 

کاردانی

مرد

زن

100


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

9415

مؤسسه غیرانتفاعی زاگرس-کرمانشاه


تأسیسات

کاردانی

مرد

زن

55

 
کاردان فنی مکانیک

8593


 

کاردانی

مرد

زن

60


ساخت وتولید

کاردان فنی مکانیک

8594


 

کاردانی

مرد

زن

84


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8595

مؤسسه غیرانتفاعی زند-شیراز

 

کاردانی

مرد

زن

70

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8596

مؤسسه غیرانتفاعی سارویه -ساری

 

کاردانی

مرد

زن

95


الکترونیک

کاردان فنی برق

8597


 

کاردانی

مرد

زن

95


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8598

مؤسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری

 

کارشناسی

مرد

زن

19

 
مهندسی معماری

8599


 

کاردانی

مرد

زن

80


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8600


 

کاردانی

مرد

زن

82


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8601


 

کاردانی

مرد

زن

96


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8603


 

کاردانی

مرد

زن

66


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8604


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی معماری

8605

مؤسسه غیرانتفاعی سبز-امل

 

کاردانی

مرد

زن

82


ریخته گری

کاردان فنی مواد

8606

مؤسسه غیرانتفاعی سبلان اردبیل

 

کاردانی

مرد

زن

75

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8607


 

کاردانی

مرد

زن

40


 

کاردانی معماری

8608

مؤسسه غیرانتفاعی سپهر-اصفهان

 

کاردانی

مرد

زن

60

 
کاردانی معماری

8609

مؤسسه غیرانتفاعی سجاد-مشهد

 

کارشناسی

مرد

زن

2


کنترل

مهندسی برق

8612


 

کارشناسی

مرد

زن

6


مخابرات

مهندسی برق

8613


 

کارشناسی

مرد

زن

10


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8614


 

کارشناسی

مرد

زن

13


تکنولوژی صنعتی

مهندسی صنایع

8615


 

کارشناسی

مرد

زن

7


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

8616


 

کارشناسی

مرد

زن

19


سخت‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8618


 

کارشناسی

مرد

زن

10


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8619


 

کاردانی

مرد

زن

5


الکترونیک

کاردان فنی برق

8620


 

کاردانی

مرد

زن

30


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8621


 

کاردانی

مرد

زن

42


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8622

مؤسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کاردانی

مرد

زن

70


الکترونیک

کاردان فنی برق

8623


 

کاردانی

مرد

زن

70


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8624


 

کاردانی

مرد

زن

75


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8625


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8626


 

کاردانی

مرد

زن

65


 

کاردانی معماری

8627

مؤسسه غیرانتفاعی سلمان -مشهد

 

کارشناسی

مرد

زن

50


کاربردی

ریاضی

8628


نیمسال دوم

کاردانی

مرد

زن

80


الکترونیک

کاردان فنی برق

8629


 

کاردانی

مرد

زن

70


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8630


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8631

مؤسسه غیرانتفاعی سینا-کاشان

 

کاردانی

مرد

زن

48


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8633


 

کاردانی

مرد

زن

47


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8634


 

کاردانی

مرد

زن

78


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8635

مؤسسه غیرانتفاعی شاهرود

 

کاردانی

مرد

زن

75


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8636


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8637


 

کاردانی

مرد

زن

94


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8638

مؤسسه غیرانتفاعی شمال -امل

 

کارشناسی

مرد

زن

15


الکترونیک

مهندسی برق

8639


 

کارشناسی

مرد

زن

35


صنایع غذایی

مهندسی شیمی

8640


 

کارشناسی

مرد

زن

20


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8641


 

کارشناسی

مرد

زن

20


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

8642


 

کارشناسی

مرد

زن

20


عمران

مهندسی عمران

8643


 

کارشناسی

مرد

زن

35


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8644


 

کاردانی

مرد

زن

25


الکترونیک

کاردان فنی برق

8645


 

کاردانی

مرد

زن

40


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8646


 

کاردانی

مرد

زن

85


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8647


 

کاردانی

مرد

زن

85


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8648


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8649

مؤسسه غیرانتفاعی شمس -گنبد

 

کاردانی

مرد

زن

85


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8650


 

کاردانی

مرد

زن

95


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8651


 

کاردانی

مرد

زن

100


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8652

مؤسسه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم

 

کارشناسی

مرد

زن

46


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8653


 

کاردانی

مرد

زن

49


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8654


 

کاردانی

مرد

زن

63


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8655

مؤسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان

 

کارشناسی

مرد

زن

35

 
علوم کامپیوتر

8656


 

کاردانی

مرد

زن

60


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8657


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8658

مؤسسه غیرانتفاعی صائب-ابهر

 

کاردانی

مرد

زن

70


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8660


 

کاردانی

مرد

زن

85


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8661

مؤسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین

 

کارشناسی

مرد

زن

45


عمران

مهندسی عمران

8665

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد-اصفهان

 

کارشناسی

مرد

زن

32


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

8673


 

کارشناسی

مرد

زن

39


مکانیک در طراحی جامدات

مهندسی مکانیک

8674


 

کارشناسی

مرد

زن

42


متالوژی صنعتی

مهندسی مواد

8675


تأسیسات تهویه و تبرید

کاردانی

مرد

زن

65


 

کاردان فنی مکانیک

8676


 

کاردانی

مرد

زن

80


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8677


 

کاردانی

مرد

زن

89


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8678

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم -قائم شهر

 

کاردانی

مرد

زن

95

 
کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8679


 

کاردانی

مرد

زن

90


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8680

 

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته

 

کارشناسی

مرد

زن

50


برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها

مهندسی صنایع

8681


 

کارشناسی

مرد

زن

50


تکنولوژی صنعتی

مهندسی صنایع

8682


 

کارشناسی

مرد

زن

50


تولیدصنعتی

مهندسی صنایع

8683


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8684


 

کاردانی

مرد

زن

80


 

کاردانی معماری

8685

مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مراغه -مراغه

 

کاردانی

مرد

زن

50


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8686


 

کاردانی

مرد

زن

50


تأسیسات عمومی صنایع

کاردان فنی مکانیک

8687


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی تعمیرونگهداری خودرو

8688

مؤسسه غیرانتفاعی طبرستان -چالوس

 

کارشناسی

مرد

زن

37


کاربردی

ریاضی

8689


 

کارشناسی

مرد

زن

44


محض

ریاضی

8690


 

کارشناسی

مرد

زن

35


 

علوم کامپیوتر

8691


 

کارشناسی

مرد

زن

31


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8692


 

کاردانی

مرد

زن

75


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8693

مؤسسه غیرانتفاعی طبری -بابل

 

کارشناسی

مرد

زن

40


عمران

مهندسی عمران

8694


 

کارشناسی

مرد

زن

40


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8695


 

کارشناسی

مرد

زن

40


 

مهندسی معماری

8696


 

کاردانی

مرد

زن

70


ساختمان‌های بتنی

کاردان فنی عمران

8697


 

کاردانی

مرد

زن

70


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8698


 

کاردانی

مرد

زن

70


 

کاردانی معماری

8699

مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی -زنجان

 

کارشناسی

مرد

زن

44

 
فیزیک

8700


 

کارشناسی

مرد

زن

37


 

مهندسی فناوری اطلاعات

8701

مؤسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی -گرمسار

 

کاردانی

مرد

زن

51


آب

کاردان فنی عمران

8704


 

کاردانی

مرد

زن

42


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8705


 

کاردانی

مرد

زن

49


 

کاردانی معماری

8706

مؤسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیر

 

کاردانی

مرد

زن

94


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8707

مؤسسه غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم -بروجرد

 

کاردانی

مرد

زن

50

 
کاردانی معماری

8708

مؤسسه غیرانتفاعی علامه جعفری -رفسنجان

 

کارشناسی

مرد

زن

13


عمران

مهندسی عمران

8709


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8710

مؤسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا-قزوین

 

کاردانی

مرد

زن

50

 
کاردانی علمی -کاربردی شهرسازی

8711


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8712


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8713


 

کاردانی

مرد

زن

50


 

کاردانی معماری

8714

مؤسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی -کاشان


خوابگاه دارد

کاردانی

مرد

زن

95


الکترونیک

کاردان فنی برق

8715


خوابگاه دارد

کاردانی

مرد

زن

95


قدرت

کاردان فنی برق

8716


خوابگاه دارد

کاردانی

مرد

زن

95


مخابرات

کاردان فنی برق

8717

مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور

 

کارشناسی

مرد

زن

30


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8718


 

کاردانی

مرد

زن

72


الکترونیک

کاردان فنی برق

8719


 

کاردانی

مرد

زن

72


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8720


 

کاردانی

مرد

زن

98


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8721


 

کاردانی

مرد

زن

60


 

کاردانی معماری

8722

مؤسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری سپاهان -اصفهان

 

کارشناسی

مرد

زن

50

 
مهندسی فناوری اطلاعات

8728


 

کارشناسی

مرد

زن

50


نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر

8729


 

کاردانی

مرد

زن

80


الکترونیک

کاردان فنی برق

8730


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی سخت‌افزار کامپیوتر

8731


 

کاردانی

مرد

زن

95


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8732

مؤسسه غیرانتفاعی عین القضات-میانه

 

کاردانی

مرد

زن

71


کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی عمران

8733


ژئودزی

کاردانی

مرد

زن

84


نقشه‌برداری

کاردان فنی عمران

8734

ادامه مؤسسه غیرانتفاعی عین القضات-میانه

توضیحات

مقطع

جنس پذیرش

ظرفیت

نام گرایش

نام رشته

کدرشته


 

کاردانی

مرد

زن

93


 

کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8735

مؤسسه غیرانتفاعی غزالی -قزوین

 

کاردانی

مرد

زن

85

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8736

مؤسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -آبیک

 

کاردانی

مرد

زن

72

 
کاردانی آمار

8737


 

کاردانی

مرد

زن

57


ارتباط داده‌ها

کاردانی علمی -کاربردی مخابرات

8738

مؤسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعدگرگانی-گرکان

 

کاردانی

مرد

زن

92


الکترونیک

کاردان فنی برق

8739


 

کاردانی

مرد

زن

85


قدرت

کاردان فنی برق

8740


 

کاردانی

مرد

زن

83


 

کاردانی فناوری اطلاعات وارتباطات

8741

مؤسسه غیرانتفاعی فردوس -مشهد

 

کاردانی

مرد

زن

95

 
کاردانی علمی -کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر

8743

دسته ها : اخبار
يکشنبه 7 7 1387 2:2
سازمان سنجش آموزش کشور به کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1387 شرکت کرده‌اند، توصیه می‌نماید مطالب مندرج در این اطلاعیه را به   دقت مطالعه نموده و براساس شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه‌های راهنمای شماره 1 و 2، این اطلاعیه و سایر اطلاعیه‌های مربوط از تاریخ 8/7/87 لغایت 9/7/87 به   سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی به روش اینترنتی حداکثر تا 50 کد رشته محل اقدام نمایند.
موارد قابل توجه:
1- آن دسته از داوطلبانی که در یکی از رشته‌های تحصیلی متمرکز آزمون سراسری سال 1387 پذیرفته شده‌اند، با رعایت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره‌های ذیل می‌توانند متقاضی شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه شوند.
تبصره 1: در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در این گزینش، قبولی قبلی آنان «کان‌لم یکن» تلقی خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضی، در دوره‌های روزانه مندرج در این اطلاعیه پذیرفته شوند و یا قبولی قبلی آنان دوره روزانه باشد، حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال بعد (1388) را نخواهند داشت. لذا به پذیرفته‌شدگان تأکید می‌شود در تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه دقت کافی مبذول دارند، در غیر این صورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.
تبصره 2: در صورت قبولی نهایی این دسته از داوطلبان در این گزینش، با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.
2- پذیرفته‌شدگان متمرکز آزمون سراسری در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان دیپلمه رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش مجاز به ثبت‌نام و شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در   این اطلاعیه نمی‌باشند.
3- کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1387 شرکت کرده و در دوره‌های روزانه، شبانه و نیمه‌حضوری مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، اعم از اینکه علاقه‌مندی خود را برای گزینش در دوره‌های مؤسسات غیرانتفاعی اعلام نموده یا ننموده‌اند، می‌توانند متقاضی کدرشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش   عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها به شرح مندرج در این اطلاعیه شوند.
4- داوطلبان هریک از گروه‌های آزمایشی ضرورت دارد در انتخاب رشته‌های تحصیلی مورد علاقه، به شرایط و ضوابط هر یک از رشته‌های انتخابی و همچنین شرایط و ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مربوط که در دفترچه‌های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون سراسری سال 1387، این اطلاعیه و سایر اطلاعیه‌های مربوط درج شده است، توجه نمایند.
5- نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات مؤسسه محل قبولی، نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی 88- 1387 خواهد بود.
6- داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1387 شرکت نموده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌اند و بر اساس کارنامه نتایج اولیه محاز به انتخاب رشته نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند کدرشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را انتخاب نمایند. بدیهی است در صورت کسب حدنصاب لازم در گزینش نهایی، پذیرش خواهند شد.
7 - داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل‌ می‌توانند کدرشته‌های‌ انتخابی‌ نیمه‌متمرکز مندرج در این اطلاعیه (حداکثر 2 کدرشته‌ نیمه‌متمرکز) را از جداول‌ مربوط استخراج‌ و به‌ ترتیب‌ اولویت‌ علاقه‌ از طریق اینترنت در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌های ‌‌تحصیلی‌ مرحله تکمیل ظرفیت به‌ همراه‌ سایر کدرشته‌های‌ متمرکز در هر اولویتی‌ که‌ علاقه‌ دارند بر اساس ضوابط و توضیحات مربوط به رشته‌های نیمه‌متمرکز دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) وارد نمایند.
8- رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان در این اطلاعیه مخصوص داوطلبان دیپلمه رسمی و یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش بوده و داوطلبان عادی مجاز به انتخاب این رشته‌ها نمی‌باشند.
9- داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1387 می‌باشند، لازم است قبل از ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته، مبلغ 500/14 (چهارده هزار و پانصد) ریال به حساب 748 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و شماره و تاریخ فیش واریزی را در محل مخصوصی که در فرم ثبت‌نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، وارد نمایند. بدیهی است به درخواست‌هایی که شماره فیش واریزی مبلغ آنان توسط بانک ملی ایران، مورد تأیید قرار نگیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- شرایط و ضوابط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که به صورت نیمه‌متمرکز پذیرش دانشجو می‌نمایند.
ش رایط، ضوابط و اطلاعات لازم درخصوص تحصیل در مؤسسه آموزشی عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره:
1- پذیرش دانشجو در این مؤسسه برای کلیه رشته‌ها به صورت نیمه متمرکز بوده و معرفی شدگان باید در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون علمی رشته ذیربط شرکت نمایند. 2- تأکید بر رعایت کلیه مقررات و ضوابط دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شرایط و ضوابط خاص مؤسسه به ویژه رعایت شئونات هنرمند متدین و متعهد که از اولویت های پذیرش این مؤسسه می‌باشد،در طول دوره تحصیل‌برای پذیرفته‌شدگان‌الزامی است و پذیرش نهایی منوط به تائید گزینش سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود. 3- دانشجویان در صورت انصراف و یا انتقال به سایردانشگاههابایدکلیه‌شهریه ثابت‌ترمهای باقیمانده‌را برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پرداخت نمایند. 4- مؤسسه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد. 5- کلیه هزینه‌های مصرفی کارگاهی و اردوهای علمی و رساله پایان نامه تحصیلی به عهده دانشجو می باشد. 6- پذیرفته شدگان در راستای اعتلای هنر دینی ملزم به تحقیق ، پژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زمینه اهداف سازمان تبلیغات اسلامی خواهند بود. 7- پذیرفته شدگان به تناسب رشته تحصیلی دوره کارشناسی و به تشخیص گروه آموزشی مربوطه، موظف به گذراندن واحدهای پیش نیاز خواهند بود. 8- پذیرش فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان بالای 40 درصد، فرزندان آزادگان، دانش آموختگان مدارس صدرا، معارف اسلامی شهید مطهری، مدارس امام صادق(ع)، مدارس خاص، حافظان قرآن کریم و همچنین بسیجیان فعال در اولویت می باشند. همچنین رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی کنکور، المپیادی‌ها و استعدادهای درخشان از پرداخت شهریه معاف خواهند بود و رتبه های سه رقمی زیر 200 از 50 درصد تخفیف شهریه برخوردارند.

آدرس مؤسسه : تهران- خیابان آزادی- بین آذربایجان و خوش- نبش کوچه کامیاران- پلاک 1 – تلفن تماس : 66874711-66354245-66354246 (021)
ش رایط، ضوابط و اطلاعات لازم درخصوص تحصیل در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)- نیمه حضوری:
1- پس از اعلام نتایج آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور که چند برابر ظرفیت مؤسسه می‌باشد ، از معرفی‌ شدگان آزمون‌ شفاهی و سایر مراحل گزینش مطابق‌ با ضوابط مؤسسه به‌ عمل خواهد آمد.2- داوطلبان این مؤسسه حتماً می‌بایست شماره‌ پرونده ‌آزمون سراسری ‌سال1387 خود ‌را در فـرم ‌پذیرش مؤسسـه قید نماینـد. 3- داوطلبان متقاضی لازم است پس از موفقیت در چند برابر ظرفیت آزمون سراسری سال 1387 و برای احراز صلاحیت‌های عمومی گزینش، در مصاحبه علمی در محل مؤسسه (شهرستان قم) نیز شرکت نمایند. 4- داوطلبان لازم است علاوه بر انتخاب کد رشته دوره نیمه حضوری کارشناسی معارف اسلامی موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) فرم مربوطه را در سایت مؤسسه به نشانی www.qabas.org حداکثر تا ده روز پس از آغاز رسمی ثبت‌نام تکمیل ظرفیت تکمیل نمایند. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت مؤسسه مراجعه نمایند. و یا با شماره 5-2908193-0251 تماس حاصل نمایند. 5- تعداد کل واحدهای این دوره 134 واحد است که از نظر محتوایی عمدتاً نظری بوده و در شش محور تهیه و تنظیم شده است (دروس پایه 47 واحد- دروس معارف قرآنی و روایی 19واحد- دروس فلسفه و کـلام 18واحد- دروس اخلاق، عرفان و تربیت اسلامی 18واحد- دروس تاریخ و سیـره 16واحد و دروس نظام‌‌های اجتماعی در اسلام 16 واحد). 6- پذیرفته‌شدگان نهایی براساس ضوابط دوره‌های نیمه حضوری به تحصیل خواهند پرداخت و هر دانشجو می‌تواند در هر نیمسال تحصیلی حداکثر 16 واحد درسی اخذ نماید. 7- دانشجویان لازم است با پرداخت هزینه نسبت به تهیه لوح‌های فشره ( CD ) آموزشی و کتب آموزشی که از سوی مؤسسه منتشر شده است، به فراگیری دوره بپردازند. مؤسسه با توجه به تراکم دانشجویان در مراکز استان‌ها، به تشکیل کلاس‌های رفع اشکال گروهی اقدام می‌نماید. همچنین امکان پاسخگویی به اشکالات از طریق مکاتبه، پست الکترونیک و تلفن نیز فراهم است. 8- افراد پذیرفته شده با رعایت مقررات وظیفه عمومی از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند. 9 - پذیرفته شدگان سال تحصیلی 88-1387 ملزم به پرداخت شهریه‌های ثابت و متغیر مطابق جدول زیر می‌باشند:
 

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر به ازای هر واحد تحصیلی

000/300 (ریال)

000/25 (ریال)


11- شهریه ‌ثابت و متغیر سالانه با تصویب هیأت رئیسه مؤسسه افزایش می‌یابد. حداکثر نرخ‌ افزایش ‌سالانه، متناسب‌ با افزایش‌ شهریه مراکز آموزش ‌عالی مشابه خواهد‌ بود. 12- شهریه دانشجو در ترم تابستانی یا در آخرین نیمسال تحصیلی که کمتر از 5 واحد اخذ شده است، پنجاه درصد شهریه ثابت مربوط خواهد بود.
13- شهریه متغیر درس خودخوان (درسی که به‌ دلیل به حد نصاب نرسیدن دانشجو در یک استان بدون جلسات رفع اشکال گروهی برگزار می‌شود) 50 درصد شهریه متغیر خواهـد بود. 14- آدرس مؤسسه: قم- ابتدای بلوار امین- مقابل راهنمایـی و رانندگی- بلوار جمهـوری اسلامی ایران- مـؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) می‌باشد. 15- تلفن تماس : 2936017-0251 ، صندوق پستی: 4333-37186 ، کد پستی: 86555-37166 ، دورنگار: 2113128-0251 می‌باشد.
16- تخفیف‌های موجود در جدول ذیل تا سقف 80 درصد برای آن دسته از دانشجویانی است که شهریه آنها توسط نهادها یا مؤسسات حمایتی پرداخت نمی‌گردد:

ردیف

نوع

شرح وضعیت

تخفیف در شهریه کل

توضیح

1


خانواده معظم شهدا و ایثارگران

همسر و فرزندان خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان.

50%


با ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران.

2


خانواده‌های کم درآمد و بی‌سرپرست

خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و یا بازنشستگان کم درآمد دولت.

50%


با ارائه گواهی از کمیته امداد، بهزیستی یا اصل فیش حقوق بازنشستگی.

3


دانشجویان ‌و طلاب ممتاز و همسران ایشان

دانشجویان و طلاب علوم دینی که معدل آنها در هر ترم بالای هفده باشد.

40%


با ارائه گواهی احراز معدل در هر ترم.

4


رتبه‌های اول تا پنجم

ویژه دانشجویان مرکز غیر حضوری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

40%


این‌ تخفیف ‌به ‌رتبه‌های ‌برتر‌ هر ورودی ‌تعلق ‌می‌گیرد.

5


رتبه‌های پنجم تا دهم

ویژه دانشجویان مرکز غیر حضوری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

30%


این‌ تخفیف ‌به ‌رتبه‌های ‌برتر‌ هر ورودی ‌تعلق ‌می‌گیرد.

6


ممتازین تحصیلی

ویژه دانشجویان مرکز غیر حضوری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

30%


این‌ تخفیف ‌به ‌رتبه‌های ‌برتر‌ هر ورودی ‌تعلق ‌می‌گیرد.

7


پژوهشگران جوان

کسب رتبه در یکی از جشنواره‌های علوم اسلامی و یا تألیف کتاب یا مقاله در حوزه علوم اسلامی.

20%


با ارائه مدرک معتبر و نسخه مکتوب طرح.

8


حافظان قرآن کریم

کسب رتبه اول تا دهم در یکی از مسابقات بین‌المللی.

20%


با ارائه گواهی از سازمان اوقاف.

9


فرهنگی، ورزشی و هنری

کسانی که در یکی از زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری‌درسطح‌کشوریابین‌المللی‌افتخارکسب‌کرده‌اند.

20%


فدراسیون یا سازمان مربوط.

 
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی :
الف) شرایط عمومی: 1- متدین به‌ دین ‌مبین‌ اسلام. 2- التزام عملی به مقررات‌ اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. 3-عدم سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذیصلاح. 4- عدم سابقه وابستگی و هواداری به نفع گروه‌ها و مکاتب الحادی و محارب و فساد اخلاقی. 5- داشتن سلامت و توانایی کامل جسمی (جانبازان انقلاب اسلامی از این شرط مستثنی هستند). 6- سلامت کامل روحی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 7- پایبندی به اتحاد مسلمین و تقریب بین مذاهب اسلامی. 8- گزینش از بین داوطلبان مرد و زن متولدین سال1367 و بعد از آن صورت خواهد پذیرفت. ب) شرایط اختصاصی: 1- علاقه‌مندی به تقریب و همبستگی مذاهب اسلامی.2-عدم تعهد خدمت در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی. 3- حافظین قرآن کریم هنگام پذیرش دارای اولویت می‌باشند. 4- پذیرش نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی، منوط به قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) می‌باشد. 5- رشته‌های فقه و حقوق شافعی و فقه و حقوق حنفی ، مختص برادران و خواهران اهل سنت می‌باشد .
ج) اطلاعات لازم: 1- زمان دوره آموزشی 4 سال تحصیلی از تاریخ شروع خواهد بود. 2- روش تحصیل در این دانشگاه بر اساس استفاده از تجربیات جدید حوزه و دانشگاه می‌باشد و دانشگاه با توجه به مقتضیات خاص خود مواد درسی لازم را که صلاح بداند به صورت پیش‌نیاز در طول ترم اضافه می‌نماید. 3- نظام درسی این دانشگاه واحدی است و واحدهای درسی در هر ترم تحصیلی بر حسب مقتضیات دانشگاه عرضه می‌گردد. 4- کلاس‌های درسی به صورت حضوری تشکیل خواهد شد، لذا حضـور دائـم دانشجو در همه کلاس‌ها و برنامه‌ها ضـروری است. 5- دانشجو متعهـد می‌باشد کلیه ضوابط و آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه را رعایت و اجرا نمایـد. 6- تحصیل در این دانشگاه رایگان بوده و هیچ‌گونه‌ شهریه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود. 7- به فارغ‌التحصیلان مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات‌ و‌ فناوری اعطا خواهد ‌شد. 8- دانشجویان طبق مقررات‌ و‌ ضوابط از مزایای خوابگاه‌ و‌ تغذیه برخوردار خواهند بود. 9- وام تحصیلی و مسکن در صورت تامین اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طریق صندوق رفاه دانشجویان به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ بقیه‌ا... (عج‌):
1- دارا بودن عضویت فعال در بسیج و همچنین فرزندان خانواده ایثارگران (جانبازان، شهدا و آزادگان) از اولویت برخوردار می‌باشند. 2- حداکثر سن (تا تاریخ 31/6/87) 20 سال تمام می‌باشد. تبصره: در صورت انجام خدمت دوره ضرورت یا خدمت بسیجی (عادی و فعال) به ازای هر شش ماه عضویت و همکاری با عنوان بسیج عادی به مدت دو ماه و به ازای هر شش ماه عضویت و همکاری با عنوان فعال به مدت سه ماه تا سقف چهار سال به حداکثر سن اضافه می‌گردد ولی در مجموع حداکثر سن با احتساب خدمت ضرورت و مدت فعالیت در بسیج 24 سال می‌باشد. 3- دارا بودن مدرک تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی. تبصره: دارندگان دیپلم کار و دانش پذیرفته نمی‌شوند. 4- معدل کل سال آخر تحصیلی از 14 کمتر نبوده و یا متوسط معدل سه سال آخر تحصیلی از 15 کمتر نباشد. (رتبه‌های برتر علمی و دارندگان رتبه و مقام ممتاز در المپیادهای علمی، فرهنگی،‌ هنری، ورزشی، قرآن کریم و افرادی که از معدل بالاتری برخوردار هستند در شرایط مساوی در اولویت جذب قرار می‌گیرند). 5- دارا بودن حداقل قد 165 سانتیمتر و حداکثر 190 سانتیمتر. 6- داوطلبین بسیجی در صورت نیاز سپاه و تمایل فرد، پس از ارزیابی حین تحصیل مطابق با ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی سپاه با انجام مراحل گزینشی کامل به استخدام رسمی‌ سپاه در می‌آیند. تبصره: سپاه هیچ‌گونه تعهدی برای جذب و استخدام کلیه پذیرفته‌شدگان حتی پس از اتمام تحصیل ندارد. 7- دانشجویان تحت نظام خاص تربیتی سپاه قرار گرفته و علاوه بر دروس مصوب تعدادی از واحدهای عمومی و اختصاصی خاص سپاه را می‌گذرانند. 8- دانشجویان متعهد می‌شوند از ابتدای تحصیل کلیه مقررات و ضوابط و برنامه‌های دانشگاه (‌حضور در مراسم و شرکت در اردوها و ...) را رعایت نمایند. 9- مدت تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج) به صورت شبانه روزی بوده و دانشجویان در این مدت از امکانات فرهنگی ، خوابگاه و غذا درحد امکان بهره‌مند خواهند بود. لیکن دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای ‌تأمین‌ خوابگه متأهلین ندارد.10- شماره‌های تماس 09122854318 و 09128093204 می‌باشد.
دسته ها : اخبار
يکشنبه 7 7 1387 1:59
X