هواپیما داشت سقوط می کرد همه داشتن جیغ میزدن به جز غضنفر

ازش می پرسن چرا تو ساکتی؟

 میگه: ماله بابام که نیست بذار سقوط کنه


یه روز یه دختر دعا می کنه خدایا : من چیزی برای خودم نمی خوام 

فقط یه داماد خوب و خوشگل نصیب مادرم کن!!!!


به یارو میگن لباس مشکی بپوش بریم بهشت زهرا! بابات مرده!


میگه: نه یه چیزی شده شما به من نمیگین..


قضنفر پنجاه تومانی تقلبی چاپ میکنه.. سه سوته میگیرنش..

باتعجب میگه آخه شماها چجوری فهمیدین این تقلبیه؟!

میگن آخه احمق کنار دانشگاه تهران که سمبوسه فروشی نیست.!دعای خانمهای مجرد : 

دعای خانمهای مجرد : الهم الرزقنا جوانک الرشید الغنی و الصاحب المدرک

 و المسکن.راکب زانتیا.مطیع الامر.لاخواهر لامادر

.متخصص الطبخ و النظافت المنزل و ماهر ..


یه نفر میره جوراب فروشی میگه آقا جوراب میخوام فروشنده میگه:مردونه ؟یارو دست میده میگه: مردونه


یه یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام ... ؟ یارو میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم

از طرف می پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز می کنن ؟ میگه : آخه من امتحان کردم..... پیاده خیلی راهه


تست فیزیک کنکور : سرعت نور چه قدر است؟ 1- بد نیست 2- خوب است 3- الحمدالله 4- تو خوبی؟

تست فیزیک کنکور : سرعت نور چه قدر است؟ 1- بد نیست 2- خوب است 3- الحمدالله 4- تو خوبی؟
دسته ها :
شنبه نوزدهم 11 1387
X