شنبه 9 2 1391

آشنايي با خليج فارس

آشنايي با خليج فارس

محيط زيست > آب  - همشهري آنلاين:
خليج فارس با وسعت حدود 232850 كيلومتر مربع در جنوب و ميان ايران و شبه جزيره عربستان واقع شده و با درياي عمان از طريق تنگه هرمز مربوط است

كشورهاي ايران، عمان، عراق، عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين در كناره خليج فارس قرار دارند.

طول آن از دهانه اروندرود در شمال غربي تا تنگه هرمز در جنوب شرقي حدود 805 كيلومتر است و عرض ميان 56 تا 288 كيلومتر متفاوت است.

آشنايي با جزاير ايراني خليج فارس

آشنايي با تنگه هرمز

خليج فارس نامي است به جاي مانده از كهن‌ترين منابع، زيرا كه از سده‌هاي پيش از ميلاد سر بر آورده‌است و با پارس  و فارس - نام سرزمين ملت ايران - گره خورده‌ است.

حداكثر ژرفاي آن 182 متر در رأس المسندم و حداقل 30 متر در دهانه اروندرود است.

سراسر ضلع شمالي آن را سواحل ايران دربرگرفته و در مساحت كمي از گوشه شمال غربي آن كشورهاي كويت و عراق قرار دارند.

در كف خليج فارس برآمدگي‌هاي سنگي و مرجاني وجود دارد كه محل صيد مرواريد است.

در فلات قاره و در اعماق آب‌هاي خليج فارس مخازن و ميدان‌هاي وسيع نفتي قرار دارد كه بر اثر استخراج نفت در پيرامون آن، از اهميت بازرگاني خاصي برخوردار شده است.

خليج فارس دريايي است آزاد كه ايران را به وسيله راه تنگه هرمز و از طريق آب‌هاي اقيانوس هند،‌ با ساير آب‌ها و كشورهاي دنيا مربوط مي‌كند.

آسيا

اين خليج از آن‌جا كه سر راه خطوط دريايي خاورميانه واقع شده از نظر استراتژيكي نيز اهميت دارد.

به موازات ساحل دريا، رشته كوه‌هايي قرار دارند كه در بعضي نقاط اين ارتفاعات به دريا منتهي مي‌شوند و گاهي هم از دريا دور شده دشت‌هايي ميان دريا و ارتفاعات قرار مي‌گيرد.

بخش عمده صيد ماهي كشور در سواحل جنوبي ايران صورت مي‌گيرد.

حدود 78 درصد صيد منابع آبزي كشور در سواحل جنوبي انجام مي‌شود. مهم‌ترين انواع ماهيان درياهاي جنوب عبارتند از: حلوا، شيرماهي، شوريده، قباد، سرخو، سنگسر.

خليج فارس و سواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسير انتقال نفت كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان و امارات متحده عربي است و به همين سبب، منطقه‌اي مهم و راهبردي به شمار مي‌آيد.

اين خليج توسط تنگه هرمز به درياي عمان و از طريق آن به درياهاي آزاد مرتبط مي‌شود.

X