شنبه 19 1 1391

به ليمو Lippia citriodora

به ليمو

Lippia citriodora

Lemon verbena

Synonyms: Aloysia citriodora , Aloysia triphylla , Verbena triphylla

Verbenaceae

گياه دارويي به ليمو Lippia citriodora

معرفي و گياهشناسي

به ليمو درختچه اي است خزان پذير از خانواده ي شاهپسند كه ارتفاع اين گياه به 3 تا 5 متر نيز ميرسد. برگ هاي اين گياه به صورت كشيده و به رنگ سبز كمرنگ ديده مي شوند و بصورت دسته هاي سه تايي بر روي ساقه قرار مي گيرند. گلهاي اين گياه به رنگ بنفش كمرنگ بصورت گل آذين پانيكول در انتهاي ساقه وجود دارند. جنس Lippia داراي بيش از 200 گونه است كه در اين بين L.citriodora داراي اهميت ويژه اي مي باشد.

پراكنش و نيازهاي اكولوژيكيبه ليمو گياهي است بومي كشورهاي آمريكاي جنوبي (شيلي و پرو) كه بطور وسيع در باغ هاي كشورهاي اروپايي كشت مي گردد. اين گياه امروزه در شمال كشورمان كشت و كار مي گردد و گونه هاي بومي اي نيز از جنس Lippia در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري كشورمان وجود دارند.
به ليمو براي رشد به هواي گرم، نور فراوان و رطوبت بالا نياز دارد و به سرما حساس مي باشد. براي رشد به خاك هايي با بافت سبك و لومي نيازمند است و pH خاك مناسب براي اين گياه 5/6 ذكر گرديده است.

كاشت، داشت و برداشتدر زمينه ي كشت و كار اين گياه اطلاعات بسيار محدودي موجود است. تكثيربه ليمو به آساني در تابستان بوسيله ي قلمه صورت مي گيرد و بهتر است جهت ريشه دار شدن قلمه ها، آنها را مدتي در زير سايبان قرار دهيم. نياز اين گياه به عناصري چون نيتروژن و پتاسيم بيشتر از ساير عناصر مي باشد.

فرآوري

برگ ها و پيكر رويشي تازه ي اين گياه حاوي اسانسي مي باشند كه بوي ليمو مي دهد و آنچنان عطر دلنشيني دارد كه هميشه به عنوان يك گياه معطر در باغ هاي سلطنتي اسپانيا كشت مي شده است. تركيب اصلي اسانس به ليمو سيترال مي باشد و ساير اجزاي اسانس آن عبارتند از: ليمونن، كارون، لينالول، ژرانيول و ... .

گياه دارويي به ليمو Lippia citriodora

خواص درماني و كاربردبرگ ها و پيكر رويشي اين گياه داراي خاصيت تب بر، مسكن، ضدنفخ، كمك كننده به هضم غذا، آرامش بخش و ... هستند. چاي به ليمو فوق العاده آرام بخش و تسكين دهنده اعصاب است. اسانس اين گياه در صنايع غذايي و در تهيه ي انواع عطر و ادكلن بسيار كاربرد دارد. به ليمو يكي از گياهاني است كه امروزه در باغ هاي آروماتيك كشورهاي اروپايي بوفور كشت مي گردد.

و ادامه دارد ...

X