رويايي

يه حس خوبي تو چشمات نشسته
منو ميكنه به عشقت وابسته
اگه بموني با تو چيزي كم نيست
ميدوني بي تو اين دنيا بن بسته
ميخوام راه نرفتمو
همه روزهاي هفتمو
اون كه با تو ميمونه باشم
واسه همه خاطره هام
واسه تموم لحظه هام
واسه تو يه بهونه باشم
تو مهربوني،عزيز جوني،بگو كه تا هميشه عشق من ميموني
من كه فداتم،من كه باهاتم ، با تو شيرينه بهترينه خاطراتم
تو مهربوني،عزيز جوني،بگو كه تا هميشه عشق من ميموني
من كه فداتم،من كه باهاتم ، با تو شيرينه بهترينه خاطراتم

حالا كه تو رو خوبه خوب ميشناسم
ميدوني با تو سرريز از احساسم
اگه كه بشه دستامون دور از هم
كنار تو إ تموم هراسم
نگاه تو به من ميگه
كه عاشقت شدم ديگه
نميتونم ازت جدا شم
واسه هميشه ديدنت
واسه به من رسيدنت
بايد كه ممنون خدا شم
تو مهربوني،عزيز جوني،بگو كه تا هميشه عشق من ميموني
من كه فداتم،من كه باهاتم ، با تو شيرينه بهترينه خاطراتم
تو مهربوني،عزيز جوني،بگو كه تا هميشه عشق من ميموني
من كه فداتم،من كه باهاتم ، با تو شيرينه بهترينه خاطراتمDesign By : Pars Skin