رويايي

فكر بكر


امسال هركي ميومد خونه ما عيد ديدني، بهش مي گفتم وااااااي چقد چاق شدي...
طرفم از همون خونه ما شروع مي كرد به رژيم گرفتن...
كلي به اقتصاد خانواده كمك كردم!Design By : Pars Skin