در زندگی نشو مدیون احساس کسی،تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی.


دسته ها : شعر
سه شنبه هفدهم 10 1387
X