خیلی سخته توی پاییز با غریبی اشنا شی اما وقتی که بهار شد یه جوری ازش جدایی شی 


دسته ها :
سه شنبه هفدهم 10 1387
X