از گروه الف هستید یا ب؟
این تست کوتاه می تواند به شما کمک کند تا بدانید از کدام دسته افراد هستید:گروه الف یا ب؟
1-در هر مسابقه با رقابت عمدتا:
الف)به برنده شدن خیلی اهمیت می دهم و هر کاری که بتوانم انجام می دهم تا برنده شوم.
ب)تلاش می کنم تا از فرصت استفاده کنم و اوقات خوب و شادی را در کنار دیگران داشته باشم.
2-در بیشتر مسائل:
الف)به جزئیات توجه زیادی دارم و در هر مسئولیتی که به عهده ام بگذارند روی بخش های ویزه آن تاکید بیشتری می کنم.
ب)دوست دارم که به مسائلی کلی تر بپردازم وقتی در زمینه ارائه طرح و برنامه ای در حد یک پروزه به من مسئولیتی بدهند،کارایی بهتری را از خود نشان می دهم.
3-آیا ساعت می بندید؟
الف)بله
ب)خیر
4-اگر روزی از دوستان خود بپرسید که درباره خصوصیات شما چه نظری دارند،فکر می کنید چه خواهند گفت؟
الف)مطمئنا می گویند که من گاهی اوقات زودجوش می آورم و آرام و قرار ندارم و باید که در برخی رفتار هایم تجدید نظر کنم.
ب)می گویند که آدم راحت و بی خیالی هستم و زندگی را خیلی سخت نمی گیرم.
5-اگر موقعیت شغلی بالاتری با حقوق بیشتری به شما پیشنهاد شود که علاقه چندانی به آن نداشته باشید،آیا کار فعلی خود را ترک می کنید؟
الف)شاید.چرا که به جنبه های دیگر آن کار اهمیت بیشتر می دهم.
ب)مطمئنا نه.زیرا که پول نمی تواند جایگزین لذتی شود که از کارم می برم.
6-آرزوهای من بیشتر...
الف)بلند پروازانه و دور از دسترس هستند.
ب)درحد توانایی هایم و دست یافتنی است.
7-دخل و خرجتان را چگونه محاسبه می کنید؟
الف)معمولا هر چند وقت یکبار آنها را می نویسم و حساب می کنم.
ب)حساب پول هایم را در ذهنم دارم ولی گاهی کمی زیادتر از دخلم خرج می کنم.
8-آیا به نظر خودتان آدم مرتبی هستید؟
الف) بله
ب)خیر
9-در کدام درس نمره بهتری می گرفتید؟
الف)ریاضی
ب)جغرافی
10-آیا وقتی برای خرید بیرون می روید،لیست تهیه می کنید؟
الف)بله
ب)خیر
اگر بیشتر پاسخ های شما گزینه اول باشد شما جزء گروه الف هستید و اگر بیشتر پاسخ هایتان گزینه دوم باشد در گروه ب قرار خواهید گرفت.
و اما جواب تست:
گروه الف:اگر جزء این گروه هستید باید بدانید که گاهی به سختی می توانید یک جا آرام بگیرید و وقتی منتظر کسی یا چیزی روی لبه صندلی تان می نشینید خیلی زود کم طاقت می شوید.زندگی را خیلی سخت می گیرید و مدام با خودتان سرشاخ می شوید.
گروه ب:معمولا آدم راحت و آرامی هستید.دوست دارید تا از زندگی همان گونه که هست لذت ببرید و به جای اینکه نگران آینده باشید به زمانی که در آن هستید بیشتر اهمیت می دهید.اگر روزی از شما بخواهند درباره اشتباهات اعضای خانواده یا دوستانتان نظر دهید،خیلی هم سخت گیر و عیب جو نیستید

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
X