دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6173
تعداد نوشته ها : 9
تعداد نظرات : 13
Rss
طراح قالب
بسمه تعالی از :روح ما به: تمامی خوانندگان موضوع : مرگ چیست؟ سلام علیکم نمی دانم شاید آن که این نام را بر این موضوع نهاد از ما نباشد شاید او می خواهد با این کلمه نگاهی دیگر به این مطلب به ما القا کند. آیا این طور نیست که ما برای اهدافی بزگتر خلق شدیم پس چرا باید فکر کنیم این مخلوق که توست خالقی بزرگ خلق شده وباید مسیر بی نهایتی را طی کند متوقف میشود و اصطلاحا می میرد، بهتر آن است که به مرگ به گونه دیگر و از زاویه دید دیگر بنگریم. همانند آن که صبح روزی در یک مدرسه روی یک میزی می نشینی وآزمون درسی را پاسخ می دهی وسرانجام بعد از چند ساعت بر می خیزی واز مدرسه بیرون می روی شاید بتوان گفت که مرگ بر خاستن از سر جلسه امتحان است واگرهم غیراز این باشد آمدن به این جلسه و نشستن بر روی آن صندلی کاری بس پوچ و بی ارزش است.
دسته ها :
پنج شنبه اول 4 1385
X