دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1207
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
برای ورود به سایت کلیک کنید

 

 

یا حسین

 

دسته ها :
يکشنبه هشتم 10 1387

ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

ور نکاری گل من

علف هرز در آن می‌روید

زحمت کاشتن یک
گل سرخ

کمتر از زحمت برداشت هرزگی آن علف است

دسته ها :
يکشنبه هشتم 10 1387
تغییر دنیا
کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم.
بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید کشورم را تغییر دهم.
بعد ها کشورم را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم.
در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم.
اینک که در آستانه مرگ هستم
می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم
شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم
 
دسته ها :
يکشنبه هشتم 10 1387

یک اگر با یک برابر بود

معلم پای تخته داد می زد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی آخر کلاسیها ،
لواشک بین هم تقسیم می کردند
آن یکی در گوشه ای "جوانان" را ورق می زد
دلم می سوخت
برای او که بیخود های و هو می کرد
و با آن شور ،
تساوی های جبری را نشان می داد
و با خطی خوانا به روی تخته ، کز ظلمت
چو قلب ظالمان و چهره زندانیان تاریک بود ،
تساوی را چنین بنوشت:
یک با یک برابر است اینجا
از میان جمع شاگردان یکی بر خاست ،
همیشه یک نفر باید به پا خیزد ...
و بآرامی سخن پس داد ،
این تساوی اشتباهی فاحش و محض است .
نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره شد با بهت
معلم مات بر جا ماند
و او پرسید : اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آیا باز هم یک با یک برابر بود ؟
سکوت مدهشی بود و سؤالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد آری
و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه زور و زر بدامن داشت بالا بود
وآنکه قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پست تر می بود ؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه رنگش نقره گون چون قرص مه می بود بالا بود
وان سیه چرده که می نالید پایین بود ؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود ،
این تساوی زیر و رو می شد
حال می پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفتخواران از کجا آماده می گردید ؟
یا چه کس دیوار چینی ها بنا می کرد ؟
یک اگر با یک برابر بود ،
پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد ؟
یا که زیر ضربت شلاق له می گشت ؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد ؟
معلم ناله آسا گفت:
بچه ها در جزوه های خویش بنویسید
یک با یک برابر نیست.

دسته ها :
يکشنبه هشتم 10 1387
X