عاشق عاشقي باش و دوست داشتن را دوست بدار ، از تنفر متنفر باش ، به مهرباني مهر بورز با آشتي آشتي کن و از جدايي جدا باش.

* * * * *

زندگی تصویر سه کلمه است!!!خندیدن...بخشیدن...فراموش کردن.               پس بخند...ببخش...و فراموش کن.

* * * * *

سهراب: گفتي چشمها را بايد شست ! شستم ولي ... گفتي جور ديگر بايد ديد! ديدم ولي ... گفتي زیر باران بايد رفت رفتم ولي او نه چشم هاي خيس و شسته ام را نه نگاه ديگرم را هيچكدام را نديد فقط در زير باران با طعنه اي خنديد و گفت: ديوانه ی باران نديده .............................................. زندگي شايد همين باشد يك فريب ساده و كوچك آن هم از دست كسی كه تو دنيا را جز با او وجز برای او نمي خواهی.

* * * * *

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستيم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند...

* * * * *

 

 


دسته ها :
X