عشق، هراس ِ هويدايي رازهاي کهنه نيست. عشق ، سراب ِ رويايي قلبهاي تشنه نيست. عشق ، قصه ي شيدايي جانهاي خسته نيست

* * * * *

كاش انسان مثل سيگار بود چون سيگار با اينكه ميدونه آخرش زير پا له مي شه ولي تا آخرش با ما ميسوزه

* * * * *

محبت از درخت آموز که حتي سايه از هيزم شکن هم بر نمي دارد

* * * * *

اگه به چيزي که دوست داري نرسي هرگز اون چيز رو دوست نداشتي

* * * * *

اين که شما درباره خودتان چه فکر ميکنييد به مراتب مهم تر از ان است که ديگران درباره شما چي فکر ميکنند.

* * * * *

عملا شما هماني هستيد که مي انديشيد نه کمتر نه بيشتر

 

وقتي به ريشه کلمه موفق شدن مي رسيم مي بينيم تنها معناي ان انجام دادن است

* * * * *

بزرگترين خوشبختي ان است که بدانيم لازم نيست حتما خوشبخت باشيم

* * * * *

تنفر از اشخاص شبيه ان مي ماند که براي خلاص شدن از موش خانه را اتش بزنيم

* * * * *

هدف گيري مهم نيست مهم زدن هدف است

* * * * *

ميزان انسانيت انسان اين است که چقدر مي خواهد و مي تواند انسان را دوست بدارد

* * * * *

وقتي انچه داريم مي بخشيم انچه را نيازمنديم دريافت خواهيم کرد.

 


دسته ها :
X