به یک نفر میگن اگه توی دریا کوسه ماهی دنبالت کنه چیکار می کنی؟

میگه میرم بالای درخت.

میگن آخه دریا که درخت نداره.

میگه مجبورم!میفهمی؟؟؟مجبورم!!! 


دسته ها :
X