مهم این است که در هر لحظه قادر باشیم آنچه را که هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم،قربانی کنیم. (شارل دوبوا)


دسته ها :
X