مجموعه نوشته های پشت تریلی های جاده:

1- به حرمت اشک مادر توبه کردم

2- دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

3- بوق نزن شاگردم خوابه

4- بی تو هرگز............باتو؟؟؟؟عمرا

 5- از عشق تو لیلی........رفتم زیر تریلی(واسه گریسکاری)

6- اگه می تونی این تابلو رو بخونی یعنی فاصلت خیلی کمه فاصله رو رعایت کن

 7- دنبالم نیا اسیرم می شی

 8- گشتم نبود ............نگرد نیست

 9- سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده


X