از دبیر زیست پرسیدند عشق یعنی چه؟

پاسخ داد:عشق ویروسی است که از راه چشم  وارد بدن می شود و وقتی به رگها و مویرگ ها می رسد به وسیله  آنها به دهلیز چپ منتقل می شود و از آنجا وارد قلب می شود و آن موقع است که سریع باید رسیدگی شود و به یک متخصص مراجعه شود.

 


دسته ها :
X