به علی زاده ی موسی صلوات***به گل شاخه ی طوبی صلوات

به به این مظهر تسلیم و رضا***به عزیز دل طاها صلوات

میلاد با سعادت شمس الشموس،سلطان توس بر تمام شیعیان جهان مبارک باد0

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند***جان به قربان تو مولا که تو کعبه ی فقرایی


دسته ها :
X