یکی در آرزوی دیدن تو

یکی در حسرت بوئیدن تو

ولی من ساده و بی ادعایم

تمام هستی ام خندیدن توست

امیدوارم ازخوندن مطالب من لذت ببری...


دسته ها : نکات
X