«رضا برجي» مستندساز و از همراهان شهيد آويني به بيان يكي از خاطرات جالب خود از شهيد آويني پرداخت:


يادم هست يك روزي شهيد آويني، شهيد گنجي و بنده درجايي نشسته بوديم. شهيد گنجي جمله اي را ابرازكرد كه شهيد آويني در جواب جمله جالبي گفت. من بين اين دو شهيد بودم.شهيد گنجي خطاب به شهيد آويني گفت:«حاج مرتضي! ديگر باب شهادت هم بسته شد». آويني در جواب گفت: «نه برادر، شهادت لباس تك‌سايزي است كه بايد تن آدم به اندازه آن در آيد، هر وقت به سايز اين لباس تك سايز درآمدي، پرواز مي‌كني، مطمئن باش»!

من كه ميان اين دو بودم گفتم: «حاج مرتضي، پس من چي؟ من كي پرواز مي‌كنم؟». شهيد آويني در جواب گفت: «تو در كوله‌ات چيزهايي داري» و نام چند منطقه جنگي كه در آنها مستند ساخته بودم را آورد و بعد ادامه داد: «در كوله‌ات چيزهاي ديگري هم هست كه نمي‌دانم چيست، هر وقت كوله‌‌ات سبك شد، پرواز خواهي كرد».

مدتي پس از اين گفت‌وگو مرتضي آويني به شهادت رسيد و به فاصله يك سال ديگر نيز گنجي شهيد شد.

البته من هم منتظرم ببينم كي كوله‌ام سبك مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع گفتگو:خبرگزاري فارس 
دسته ها : فرهنگ پايداري
1391/1/21
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X