1-      مارتین لوتر کینگ، آزادیخواه آمریکایی با جمله«من یک رویا در سر دارم» معروفترین سخنرانی دنیا را انجام داده است. تلاش برای برطرف کردن تبعیض نژادی از در جامعه امریکا هدف اصلی او بوده است.

2-      سخنرانی فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا در روز حمله به ژاپنی ها به پول هاربر و اعلام ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم ،بعد از این سخنرانی چرچیل که کشورش بریتانیا درگیر جنگ بود ادعا کرد خوشبخت ترین مرد روی زمین است.

3-      سخنرانی مالکوم ایکس سیاهپوست مسلمام آمریکایی که سخنرانی اش به «رای یا گلوله» معروف شد.او در سخنرانیهایش مذهب اسلام حذب جدید خود را معرفی می کرد.لحن دوستانه اش و کلمات بجای اوباعث معروفیت بیشتر او شد.

4-      جان اف کندی،رئیس جمهور آمریکا دو سخنرانی معروف دارد. یکی از آنها که میگویید« نگویید کشورتان چه کاری برای شما کرده است بگویید شما چه میتوانید برای کشورتان انجام دهید؟» و سخنرانی دیگر که در زمان جنگ سرد در آلمان انجام داد. او با هوشمندی خواست که مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار دهد که با اشتباهی کوچک وترجمه آن به آلمانی سخنرانی اومعروف شد.  اومیخواست به آلمانی بگوید «من یک برلینی هستم».اما یک اشتباه کوچک باعث شد تااو بگوید« من یک پیراشکی دونات هستم.»!!

5-      سخنرانی چرچیل در مجلس عوام انگلیس در آخرین سال های جنگ جهانی دوم: او با حرارت داد میزد «باید در ساحل با آنها بجنگیم» بعد از این سخنرانی نقشه حمله به فرانسه و نیرو های آسمان توسط متفقین انجام شد.

6-      سخنرانی مارک تواین نویسنده و طنز پرداز با عنوان روستای وحشی من.   سخنرانی طنزآمیز او راجع به جزایر هاوایی و هونولولو به قدری معروف شد که در همان روز ها بیش از 100بار پخش شد و هماکنون به عنوان یک الگوی سخنرانی در دانشگاه ها تدریس میشود.

7-      سخنرانی النور روزولت رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد در مورد پذیرفتن قوانین حقوق بشر توسط آمریکا هم جز سخنرانی های برتر قرار گرفته است.

8-      آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا سخنرانی گتسبورگ در سال 1863 .این قدیمی ترین سخنرانی دز لیست مشهور ترین سخنرانی هاست.آبراهام لینکلن در جریان جنگ های داخلی آمریکا در کنار یادبود کشته شدگان گتسبورگ با این سخنرانی  باعث تغییر نتیجه جنگ شد.این سخنرانی فقط2 دقیقه طول کشید.


دسته ها : گوناگون
چهارشنبه چهارم 10 1387
X